I billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København boede og arbejdede Astrid Noack (1888-1954) under primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950 og skabte her nogle af sine betydeligste værker.

I modsætning til resten af gaden har både forhus og det oprindelige baggårdsmiljø i nr. 34 overlevet og fremstår som en autentisk tidslomme. Men tidens tand har dog gnavet i lokalerne. Atelieret og det tilstødende opbevaringsrum er nu blevet renoveret med midler fra Ny Carlsbergfondet og fungerer som en ramme om forskellige kunstneriske aktiviteter, ophold og projekter (se mere på www.astrid-noack.dk). Fonden bag adressen arbejder på at skaffe midler til at renovere hele matriklen. 

Kreativt center

Formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt, holdt tale ved indvielsen og sagde bl.a.:

”Normalt finansierer vi ikke restaureringer, men vi syntes, at netop dette var af en karakter og sammenhæng, at vi ville gøre en undtagelse. Restaureringen er elegant udført af arkitekten Erik Brandt Dam, der har formået at bevare den oprindelige stil og atmosfære. Vi håber, at fonden bag Rådmandsgade 34 vil få held med at istandsætte resten af ejendommen, så den igen kan blive et kreativt kraftcenter i denne del af byen, som i disse år udvikler sig mere og mere interessant.”

Nænsomme hænder

Billedhuggerværkstedet i nr. 34 var et mødested for tidens kunstnere og kulturpersonligheder, heriblandt en ung Knud W. Jensen, som besøgte atelieret flere gange for at erhverve sig værker af Astrid Noack. Men det blev også hjem for gæstende udenlandske kunstnere, som Astrid Noack kendte fra sin tid i Paris, og som hun indlogerede i et lejet værelse i forhuset. Kvarterets beboere, herunder børnene, der havde Noacks særlige opmærksomhed, brugte også værkstedet og gården flittigt.

Og det er netop dette miljø og denne ånd, som fonden bag Rådmandsgade 34 ønsker at bevare og videreføre. Fondens vision for matriklen lyder sådan: ”at fastholde adressens unikke atmosfærefyldte miljø, hvor småerhverv og kulturelle/sociale aktiviteter kan eksistere side om side og i fremtiden fungere som aktiv for kvarteret og for København. Fonden lægger i sin vision vægt på, at en renovering gennemføres nænsomt og med stor respekt for de kulturhistoriske kvaliteter i bygningen og gårdmiljøet.”