En ny skulptur har fundet vej til Universitetsparken i Aarhus. Fremover kan studerende, ansatte og besøgende lade sig imponere og inspirere af Bjørn Nørgaards skulptur Ars – Scientia – Justitia, som står i den sydlige del af parken på pladsen mellem Internationalt Center og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Nørgaards skulptur, der er doneret af Ny Carlsbergfondet, er kommet i stand på baggrund af rådgivning fra Aarhus Universitets Kunstudvalg:

”Kunsten har været en naturlig del af Aarhus Universitet siden universitetets begyndelse. Kunst og videnskab hører sammen og befrugter hinanden, og kunst kan give et andet blik på verden end det, vi læser om i lærebøgerne. Jeg håber, at universitetets studerende og ansatte samt byens borgere vil opleve den nye skulptur,” siger tidligere dekan for Det Humanistiske Fakultet og formand for Kunstudvalget, Bodil Due.

En skulptur, der skal bruges

Skulpturen består af et skævt tårn omringet af tre menneskelignende søjler. Søjlen 'Ars' symboliserer kunsten og vender mod parkens græs og træer. Søjlen 'Scientia', som står for videnskaben, vender mod universitetets bygninger, mens søjlen 'Justitia', som symboliserer retsvæsenet, vender mod byen. Bjørn Nørgaard har hentet inspiration fra forskeren H.C. Ørsted, som mente, at de tre elementer udgør de søjler, som et moderne samfund hviler på:

”Skulpturen er en påmindelse om, at enhver magtstruktur nødvendigvis må udsættes for kritik og modspil fra den frie kunst, den frie forskning og et uafhængigt retsvæsen,” siger Bjørn Nørgaard, der opfordrer Universitetsparkens besøgende til at bruge skulpturen – man kan f.eks. sidde lænet op ad den.

Stine Høholt, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet, fremhæver skulpturen som et markant værk i Bjørn Nørgaards i forvejen imponerende virke:

”Trods dens himmelstræbende form og store skala er det en skulptur, der vil i øjenhøjde med os, og som vil have os til at reflektere over udviklingen af vores samfund og ikke mindst de institutioner, der er garanter for vores demokrati. Derfor passer den godt til universitets virke,” siger hun.

Kunst og videnskab hænger sammen

Medarbejderne på AIAS, der er naboer til skulpturen, glæder sig over det nye kunstværk, og der er også planlagt et møde mellem forskerne på AIAS og Bjørn Nørgaard. Det fortæller Søren Rud Keiding, leder af AIAS:

”Kunstnere og forskere er faktisk meget nært beslægtede. På baggrund af viden og kunnen er man som forsker eller kunstner med til at udfordre det eksisterende og pege os alle i nye retninger. Derfor er vi på AIAS glade for den nye skulptur, og vi glæder os meget til mødet mellem Bjørn Nørgaard og AIAS-forskerne. Her skal vi diskutere, hvordan man bruger fantasi og abstraktion som arbejdsredskaber i kunst og forskning”.

Om Bjørn Nørgaard

Bjørn Nørgaard (f. 1947) har siden sin debut i 1965 været én af de mest markante skikkelser i dansk kunst. Som del af den eksperimenterende kunstscene, og ikke mindst Eks-skolen, gik han fra starten radikalt, provokatorisk og yderst selvbevidst til værks i omformuleringen af kunsten og særligt dens forhold til institutionerne og virkeligheden. Det etiske og politiske er fast forankret i Nørgaards humanistiske ståsted, og hans arbejde viser et vedholdende engagement i forholdet mellem kunsten og verden, ikke mindst gennem de af hans værker der udfordrer og omformer det offentlige rum.