Den nye online database ’J.C. Jacobsens arkiv’ giver et vigtigt indblik i en af dansk virksomhedshistories mest markante familier, nemlig Carlsbergfamilien med Carlsbergs grundlægger brygger J.C. Jacobsen og hans søn Carl i spidsen. Sammen har de efterladt en kolossal arv i form af en verdensomspændende bryggerikoncern, tre fonde, to internationalt anerkendte museer og et internationalt banebrydende forskningslaboratorium.

Dyk ned i J.C. Jacobsens arkiv

Renskrivning af håndskriften

Nu tilføres familiehistorien et nyt, offentligt tilgængeligt arkiv, der giver alle mulighed for at læse med i korrespondancerne fra bryggeren til sin søn og øvrige familie samt en række af samtidens store kulturpersonligheder. Arkivet giver også indblik i Carlsbergs tidlige historie.

”Jeg er meget glad for, at vi nu får udgivet Carlsbergs stifter J.C. Jacobsens breve digitalt, så alle danskere let kan få indblik i hans korrespondancer med både familien og andre, som han omgav sig med i sin samtid. Både breve og dokumenter er vigtige vidnesbyrd, som dokumenterer hans tanker og virke som både brygger, kaptajn i Borgervæbningen, medlem af rigsdagen og som familiemenneske for eftertiden. Jeg håber, at mange vil læse med og dermed få et større indblik i personerne i og omkring Carlsbergfamilien og dens historie. En historie der jo takket være bryggeren også er et vigtigt kapitel i Danmarks historie og ikke mindst i Danmarks erhvervshistorie, idet J.C. Jacobsen stiftede Danmarks og en af verdens første erhvervsdrivende fonde”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher.

Brevene præsenteres i transskriberet og annoteret form. Hver enkelt kilde er scannet og vises som faksimile sammen med en transskribering, dvs. en renskrivning af den ofte svært læselige håndskrift, som bryggeren havde.

Moderne udgave af ’J.C. Jacobsens Familiearkiv’

Arkivet indeholder først og fremmest alle kendte breve og andre dokumenter fra J.C. Jacobsens egen hånd, i alt 759 stykker. Blandt de vigtigste er de 132 breve til sønnen Carl, de fleste skrevet mellem 1866 og 1870, da Carl var på uddannelsesophold forskellige steder i Europa, samt J.C. Jacobsens egne rejsebreve til familien. 

’J.C. Jacobsens arkiv’ er en moderniseret og opdateret udgave af databasen ’J.C. Jacobsens Familiearkiv’, der tidligere kunne findes på Carlsberg arkivs hjemmeside. Denne moderniserede udgave af denne database er blevet til på baggrund af de erfaringer, der siden 2015 er blevet gjort i Ny Carlsbergfondet med digitaliseringsinitiativet ’Carl Jacobsens Brevarkiv’, som indeholder Carl Jacobsens breve vedrørende Ny Carlsberg Glyptotek og Ny Carlsbergfondets historie. Da disse to arkivdatabaser er nært beslægtede og tilsammen rummer kildematerialet til historien om flere af Carlsbergfamiliens medlemmer, er der etableret mulighed for at søge i begge arkiver på én gang.

Dyk ned i Carl Jacobsens Brevarkiv

De fleste dokumenter befinder sig i Carlsberg arkiv, men også dokumenter fra Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Videnskabernes Selskabs arkiv, Carlsbergfondets arkiv, Ny Carlsbergfondets arkiv, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs arkiv og Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv er medtaget.