De tre uddelende fonde i Carlsbergfamilien vil med hver deres konkrete bidrag forsøge at afbøde udfordringerne forbundet med den globale COVID-19-epidemi. Det ligger i fondenes DNA at tage ansvar, når mennesket og samfundet udsættes for alvorlige forandringer. Der uddeles i alt 95 mio. kr.

60 millioner kr. til tre forskningsprojekter

Carlsbergfondet, der støtter fremsynet og skelsættende grundforskning for en oplyst fremtid, bevilger 60 mio. kr. til tre forskningsprojekter. Der gives 25 mio. kr. til en naturvidenskabelig gruppe af internationalt anerkendte virusforskere i et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Statens Serum Institut. Der gives 25 mio. kr. til en samfundsvidenskabelig og humanistisk gruppe af adfærdsforskere, der i et samarbejde mellem KU, AU og Danmarks Tekniske Universitet skal forske i, hvordan vi som samfund håndterer epidemier mest effektivt. Samtidig gives der 10 mio. kr. til en tværvidenskabelig gruppe ved Roskilde Universitet, der skal forske i historiske epidemiers opstandelse, spredning og ophør. De tre projekter skal bane vejen for nye, globale indsigter i adfærd, forebyggelse, diagnose og behandling til beredskabet mod COVID-19 og fremtidige epidemier.

Formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, udtaler:

”COVID-19 udvikler sig lige nu eksponentielt, så vi er glade for, at vi på kort tid har kunne mobilisere et samarbejde mellem en række af Danmarks og verdens fremmeste forskere for at bidrage til løsningen af de enorme udfordringer, vi står overfor. Carlsbergs grundlæggere J.C. og Carl Jacobsen samt Carlsbergfondet er historisk set trådt til, når samfundet har været i krise. Vi kan risikere, at den næste epidemi har potentiale til at udløse en endnu større sundhedskrise end COVID-19, så vi er nødt til som nation og civilisation at tænke langsigtet og øge vores vidensniveau.”

Læs mere om Carlsbergfondets bevillinger her:

25 millioner kroner til forskning i Corona-virus

25 millioner kroner til forskning i social adfærd under Covid-19-epidemien

10 millioner kroner til forskning i matematiske pandemimodeller

Håndsrækning til kunstmuseerne

Ny Carlsbergfondet, der støtter kunsten i det danske samfund, prioriterer en ekstraordinær pulje på 30 mio. kr. til genstart af kriseramte kunstmuseer. De danske kunstmuseer er midlertidigt lukkede på anvisninger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19. Museerne drives i høj grad som erhvervsvirksomheder og er økonomisk afhængige af egenindtjening fra billetindtægter og kommercielle aktiviteter. Derfor rammer lukningerne kunstmuseerne hårdt med risiko for fyringer samt aflysninger af særudstillinger og publikumsaktiviteter. Samtidig med at Staten forventes at finde politiske løsninger, der kan kompensere museerne på lige fod med det øvrige erhvervsliv, har Ny Carlsbergfondet besluttet at give en håndsrækning til kunstmuseerne til gennemførelsen af de programmer, der skal trække gæster til, når museerne åbner igen. Det sker i form af en ekstraordinær pulje på 30 mio. kr., som vil kunne søges af kunstmuseerne.

Formand for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen, udtaler: ”Vi forventer, at der fra politisk side laves tiltag, der holder hånden under de ramte museer, som udgør en vigtig del af dansk kultur- og erhvervsliv. Fra Ny Carlsbergfondets side vil vi gerne bakke op om den indsats, så kunstmuseerne kan genåbne med deres planlagte programmer og forhåbentlig derved genindtage deres væsentlige rolle i det danske samfund. Som fond er det vores opgave at virke til gavn for kunsten og kendskabet til kunst i Danmark.” 

Læs mere om Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje her

Støtte til særligt berørte

Tuborgfondet, der bl.a. støtter unges engagement for en bæredygtig fremtid, bevilger 5 mio. kr. i en akutpulje til civilsamfundets ungdomsorganisationer for at iværksætte aktiviteter målrettet de mennesker, der er særligt berørt af COVID-19. Fondet vil også monitorere behovet for hjælp i de dele af erhvervslivet, der er hårdt ramt af den aktuelle situation, f.eks. spillesteder og den rytmiske musik, som Tuborgfondet har tradition for at støtte.

Formand for Tuborgfondet, Anne Marie Skov, udtaler: ”Vi ønsker at give mulighed for at unge i fællesskab kan omsætte deres idéer og lyst til at gøre en forskel for de mennesker, der netop nu er særligt berørt som konsekvens af epidemien. Vi har et helt særligt civilsamfund i Danmark, og fra Tuborgfondets side ønsker vi at give unge frivillige midlerne til at løfte de konkrete opgaver, som mange mennesker kan have gavn af i denne akutte situation.

Med disse ekstrabevillinger er det Carlsbergfondenes håb og forventning, at vi kan handle hurtigt og bidrage til hinandens ve og vel samt vores samfunds bæredygtighed – nu og i fremtiden.

Læs mere om Tuborgfondets akutpulje her

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher på f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk eller tlf. 23382204

Bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen på cba@ncf.dk eller tlf. 20353930

Bestyrelsesformand for Tuborgfondet Anne Marie Skov på ams@tuborgfondet.dk eller tlf. 22141424