På en stor og velplaceret grund på Valby Bakke grundlagde J.C. Jacobsen i 1846 bryggeriet Carlsberg. I årene efter opførte han en privat villa med tilhørende væksthuse og have, hvor han bosatte sig med hustruen Laura og sønnen Carl. I den overdådige villa på Gamle Carlsberg Vej etablerede J.C. og Laura Jacobsen i fællesskab et kulturelt kraftcenter, hvor deres liv og arbejde smeltede sammen.

Efter parrets død fungerede villaen igennem det meste af 1900-tallet som æresbolig for en række betydningsfulde videnskabsmænd, herunder Niels Bohr. I 1997 blev villaen omdannet til videnskabeligt konferencecenter, og i dag hører Carlsberg Akademi til på adressen. Som led i den omfattende restaurering har villaen samtidig fået tilført nye kunstneriske produktioner i form af 16 krukker til Vinterhaven.

Skabt med referencer til 1400-tallets alkymi

Det er med inspiration fra alkymien og de tidlige forestillinger om naturen, at Cathrine Raben Davidsen er gået til arbejdet. De store bronzekrukker blev derfor afsættet for Raben Davidsens arbejde med alkymi som tema. Krukkerne er blandt andet udsmykket med motiver af underjordiske vækster og mikroorganismer – såkaldte ’hydra-polypper’ – gopler og alger. Alle sammen organismer, som lever i vand, og som ikke er synlige for det blotte øje. Andre krukker er udsmykket med alkymistiske begreber og stjernebilleder. Cathrine Raben Davidsen gør også brug af totem-masker i udsmykningen af krukkerne; små ansigter, som på samme måde som i hendes maleriske arbejde, viser en næsten magisk tidsløshed og flygtighed.

Titlen på Cathrine Raben Davidsens udsmykning, Aurora Consurgens, refererer til en alkymistisk afhandling fra 1400-tallet. Alkymien står som billede på den ultimative forvandling, og værkets titel kan på dansk oversættes til ’opstigende morgenrøde’ og omhandler den alkymistiske proces, som minder om den, bronzekrukkerne har været igennem. Først modelleringen af krukkerne, derefter afstøbningen med den flydende bronze og til sidst patineringen, hvilket sker med ild.

Se en film om Cathrine Raben Davidsens arbejde og proces med skabelsen af de eventyrlige krukker her.

Respektfuld restaurering

Bag restaureringen af bygningen står tegnestuen Elgaard Architecture, som er specialiseret i kulturarv og historiske bygninger. Ved at inddrage historikere og forskere har tegnestuen afdækket bygningernes fortid og kendetegn. Fra gulv til loft, fra ydre til indre, fremstår villaen med tilhørende væksthuse og have nu igen som på bryggerparrets tid – takket være en omhyggelig og nænsom indsats fra en lang række af Danmarks dygtigste arkitekter, gørtlere, smede, konservatorer, stukkatører samt ingeniører, elektrikere og tømrere. Projektet har involveret hele 36 forskellige håndværksfag.

Læs mere om restaureringen af Carlsberg Akademi.