Christine Stampes barnebarn Rigmor forærede i 1917 sin farmors håndskrevne manuskript og den redigerede renskrift med hendes erindringer om Thorvaldsen til Thorvaldsens Museum. Men gaven blev overrakt med en streng klausul om, at manuskriptet først måtte tilgås efter hendes død. Derfor har kilden været bag lås og slå, opbevaret i en forseglet konvolut forsynet med barnebarnets påbud. Og man kan tænke hvorfor? Det nu digitaliserede manuskript kan være med til at kaste nyt lys over den sidste del af billedhuggerens liv og arbejde.

Nær ven af Thorvaldsen

Christine Stampe (1797-1868) var én af Thorvaldsens nærmeste venner efter hans hjemkomst fra Rom i 1838. Hun var en uvurderlig rådgiver for ham i forbindelse med etableringen af Thorvaldsens Museum. Her hjalp hun ham blandt andet med at rydde op i hans gamle papirer og fjerne upassende tegninger, for at resten måtte fremstå præsentabelt og museumsegnet. Stampe og hendes mand, Henrik Stampe, boede på herregården Nysø ved Præstø, som fungerede som et samlingssted for flere af guldaldertidens kulturpersonligheder. Thorvaldsen opholdt sig på Nysø i lange perioder, efter han kom hjem fra Rom i 1838 og frem til sin død i 1844. Ægteparret fulgte med på hans sidste rejse til Rom i 1841-42. Men det var særligt Christine, der gjorde Thorvaldsen følgeskab de sidste år i hans liv.

Noget at skjule?

Uundgåeligt bliver spørgsmålet, hvorfor manuskriptet skulle bag lås og slå? Det fremgår i flere af de nu publicerede dagbogsnotater, at Christines mand, Henrik, har været psykisk ustabil i perioder og måtte rejse hjem fra Rom før sin kone. Har barnebarnet været bange for, at den slags historier kunne tolkes som et ménage à trois? Eller blot en anledning til, at Henrik Stampe kunne blive jaloux? I hvert fald blev udgivelsen først realiseret efter Stampes død, da hendes barnebarn sørgede for at lave en redigeret udgave i 1912. Barnebarnet har altså vurderet, at bedsteforældrenes forhold til Thorvaldsen var så ukonventionelt, at det selv på årtiers afstand havde skandalepotentiale.

Vigtig primær kilde

Stampes erindringer er én af de væsentligste primærkilder til Thorvaldsens sene år. Thorvaldsens Museum besluttede i anledningen af 100 året for Rigmor Stampes gave, at tiden var kommet til at bringe det uredigerede originalmanuskript frem i lyset. Arkivet på Thorvaldsens Museum modtog i 2017 en bevilling fra Ny Carlsbergfondet til at publicere originalmanuskriptet på Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK.

Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK

Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, er et omfattende digitaliseringsprojekt under Ny Carlsbergfondet. Fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitalisering og tilgængeliggørelse af kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner. KTDK rummer allerede nu et enormt kunsthistorisk kildemateriale, bl.a. Martinus Rørbyes rejsedagbøger, fynbomalernes brevvekslinger, J.T. Lundbyes samlede dagbøger, tidsskriftet Klingen, Elisabeth Jerichau Baumanns Breve og Henning Christiansens arkiv. Læs mere.