Med sin markante ikonografi, ambitiøse favntag med eksistentielle, videnskabelige og spirituelle temaer samt sin unikke tilgang til materialer, var Emil Westman Hertz (1978-2016) en bemærkelsesværdig og talentfuld skikkelse i dansk kunst. Hans kunstneriske praksis var særegen og bar præg af kamp, såvel kunstnerisk som personligt. Kampen kommer på æstetisk og poetisk vis til udtryk i hans værker, som på én og samme tid er symboltunge og lette.

Let og tungt

Netop balancen mellem det lette og tunge fornemmes i værket Alt hvad der var er nu væk fra 2014, som er det ene af Horsens Kunstmuseums nye erhvervelser. Værket er slet og ret sin titel, bøjet i hurtig, glat og lækker neon, men som i Hertz’ tilfælde opnår en næsten paradoksal eksistentiel tyngde med referencen til kunstnerens alvorlige sygdomsforløb og det enorme afkald, sygdommen medfører.

Medicinlinjen 5, den anden af Horsens Kunstmuseums nye værker, fremstår anderledes udsat og sårbar. Installationen på gulvet består af en kompleks sammensætning af materialer, der er velkendte for kunstneren: voks, pap, papir, grene, polstyren og gamle medicinemballager. Som titlen antyder, er sygdom igen manifesteret i værket, hvilket understøttes af den skrøbelighed, Hertz har fremmanet gennem sit materialebrug. Den velordnede række af amorfe genstande synes umiddelbart at være organiseret efter et, for beskueren, ugenkendeligt princip. Og alligevel fornemmer man en slags krop, som var værket en liggende patient på gulvet.

Samling og udstilling

Med den nye donation har Horsens Kunstmuseum 39 værker af Emil Westman Hertz, heriblandt hovedværket Prinsens Have fra 2014, som Ny Carlsbergfondet ligeledes støttede erhvervelsen af. Før Hertz’ alt for tidlige død indgik museet og kunstneren en udstillingsaftale, som aldrig nåede at blive realiseret. Det rådes der bod på, når museet næste år viser en dialogudstilling, der tager udgangspunkt i museets værker af Hertz samt udvalgte værker af Nick Theobald.

Om Emil Westman Hertz

Efter et forsøg med søfartsuddannelse og studier i eskimologi på Københavns Universitet blev Emil Westman Hertz uddannet fra Kunstakademiet i København og Maumaus School of Fine Arts i Lissabon. Hertz arbejdede både skulpturelt og med tegning på papir. Oftest med en tilnærmelsesvis etnografisk tilgang, som en undersøgelse af naturen og den menneskelige eksistens, hvor en blanding af skabte og fundne figurer, fx i træ, voks eller bronze, opstilles som tableauer. Foruden Horsens Kunstmuseum er hans værker repræsenteret bl.a. på ARKEN, Statens Museum for Kunst, Bornholms Kunstmuseum samt Magasin III i Stockholm.