I år er det 100 år siden, at sidste udgave af Klingen udkom. Klingen var modernisternes og avantgardens talerør og eksperimentarium. Tidsskriftet indeholdt artikler og debatindlæg – samt original lyrik og nye grafiske værker produceret specielt til bladet. Bidragyderne var nogle af Danmarks fremmeste modernister, som foruden ovennævnte talte bl.a. Harald Giersing, Olaf Rude, William Scharff, Otto Gelsted og Poul Uttenreitter.

”Riddere i skønhedens rige” hedder den nye bog, der for første gang samler de omfattende brevkorrespondancer mellem medlemmerne af redaktionsgruppen, som både var kollegaer, nære venner og hinandens professionelle kritikere. Brevene viser deres kreative samspil og giver et indblik i en ny generation af kunstnere, der ser sig selv som avantgardistisk fortrop og prøver at finde en plads på kunstscenen i årene 1917-1920.

Sårede følelser og druk

Brevene viser også kunstnerne som mennesker med sympatier og antipatier. Vi følger deres indbyrdes skærmydsler, som når Axel Salto klager: ”Jeg vil ikke nægte at dine sidste Skrivelser i nogen Grad har forstemt mig. Du nævner at mit Brev er fuldt af Stavefejl paa en Maade som ikke kan andet end saare mig.” Poul Uttenreitter havde kritiseret Saltos brevskrivning i et forudgående brev, så han nærmest følte sig klassificeret som ”Analfabet”.

Og vi kommer med på druktur, her beskrevet af Otto Gelsted: ”Politikens Fest. En ren Abe- og Papegøjefest. Med en stupid Tale for den moderne Kunst af Louis Levy – og til sidst Drukkenskab i Rydbergs Kælder mellem mig, Karl Larsen og Lundstrøm o.a.”

Talerør i en brydningstid

Da det første hæfte af Klingen kom på gaden i oktober 1917, blev tidsskriftet ikke spået store overlevelseschancer, og der var næppe mange, som forudså, hvilken betydning det ville få. Men efter den beskedne begyndelse udviklede Klingen sig snart til et æstetisk eksperimenterende, nyskabende og højprofileret polemisk tidsskrift – det første af sin art på dansk grund. Det udkom i en tid med hektisk aktivitet i kunstlivet, både hvad angår eksperimenter, udstillinger og debat. Takket være et dygtigt samspil med alt det, der rørte sig i tiden, fik Klingen afgørende betydning som samlingspunkt for periodens radikale kunstneriske nybrud og regnes i dag som et af dansk kunsthistories vigtigste tidsskrifter.

Ny Carlsbergfondet lægger originalkilderne frem

"Riddere i Skønhedens Rige" er fjerde bind i Ny Carlsbergfondets skriftserie Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK), der udspringer af digitaliseringsprojektet af samme navn, som fondet igangsatte i 2015. Skriftseriens tre første bind præsenterer hhv. Elisabeth Jerichau Baumanns breve fra London, J. Th. Lundbyes dagbøger og Johannes Larsens dagbøger fra Grønland. Disse og et stort udvalg af andre kunsthistoriske kilder er tilgængelige på ktdk.dk.

Om forfatteren

Hanne Abildgaard (f. 1952) er kunsthistoriker og mag.art., p.t. tilknyttet Kirsten Kjærs Museum som seniorforsker. Hun er specialist i dansk kunst i mellemkrigstiden og har bl.a. skrevet bøgerne ”Tidlig modernisme” (Ny dansk Kunsthistorie, bd. 6), ”Anton Hansen. Mellemkrigstidens sorte satiriker”, ”Barbermaleren John Christensen” og ”Astrid Holm & Co”.

Live-interview på SMK

Kom med til lanceringen af ”Riddere i skønhedens rige” på Statens Museum for Kunst torsdag 16. september kl. 18.30. Her bliver bogens forfatter Hanne Abildgaard interviewet af journalist Mikkel Frey Damgaard. Arrangementet er gratis, når entréen til museet er betalt. Læs mere / bestil billet.