I værket ses et udsnit af et mennesketomt interiør i kunstnerens hjem. Forgrundens opstilling med ornamenterede tyrkiske tæpper og en græsk krukke med blomster får modspil af baggrunden, der er bygget arkitektonisk op af stiliserede bogreoler. Kompositionen synes at mangle rumlig dybde og fremstår derfor tæt, næsten klemt.

Værket er en del af Frandsens billedserie Karantænebilleder, hvormed han undersøger ambivalente følelser under Covid-19 nedlukningen. Utrygheden ved situationen modstilles i værket af det hverdagsagtige motiv, der emmer af skønhed og hjemlige fornemmelser.

Spor til Europa

Med værket The Cave undersøger Frandsen hjemmet som nødvendigt genstandsfeltet under sin egen isolation på Falster. Den historiske oplevelse af at være lukket inde i Danmark kontrasteres af referencerne til udenlandske kunstgenstande, som Frandsen har malet ind i værket. Fx de ornamenterede tæpper og den græske krukke, der stammer fra The Metropolitan Museum of Art i New York. De forbinder forskellige spor og steder og danner et ekko af den europæiske kunsthistorie i et nedlukket Europa. 

Kommende udstilling

Trapholt er i forvejen i besiddelse af en række ældre værker af Erik A. Frandsen, og erhvervelsen af The Cave vil bringe en vigtig opdatering af hans virke til Trapholts samling. Værket vil indgå som et af hovedværkerne på Frandsens soloudstilling på Trapholt i 2022. En udstilling som vil give indsigt i kunstnerens forhold til genstande, der omgiver os i hverdagen. Frandsens sanselige opmærksomhed og evne til at oversætte disse sansninger til lærredet med koloristisk overlegenhed bliver udstillingens omdrejningspunkt.

Om Erik A. Frandsen

Erik A. Frandsen (f. 1957) er autodidakt kunstner og bor og arbejder i København. Han er repræsenteret på alle store danske kunstmuseer og har haft soloudstillinger på museer i ind- og udland. I 2009 blev han hædret med Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat. Han modtog i 1996 Eckersberg Medaillen og i 2014 Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.