I Nedgang til et køkken skildrer Christen Købke sanseindtryk fra familiehjemmet på Blegdamsvej. Værket inkarnerer den gryende interesse for interiør og hjemmet, der opstår i 1800-tallet og bliver dermed en del af den tradition, hvor hjemmets interiør bliver et tilbagevendende motiv.  

Denne yndede fremstilling af hjemmet findes allerede i Den Hirschsprungske Samling og løber gennem værker fra Wilhelm Bendz til Vilhelm Hammershøi. Med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har Den Hirschsprungske Samling erhvervet dette lille mesterværk fra den store guldalder-maler. 
 
Nedgang til et køkken er malet omkring 1845, i tiden hvor Købke-familiens hjem måtte sælges efter faderens død og familien splittedes for alle vinde. Huset på Blegdamsvej, hvorfra haven strakte sig helt ned til Sortedams Dossering, udgjorde Købkes maleriske verden. Værket med de beskedne mål er en del af en kreds af værker, hvori han nænsomt og nærværende fastholder de sidste stunder i hjemmets trygge rammer. 

Et opbruds- og overgangsværk 

Det er middagstid og solen står så højt på himmelen, at dens stråler kun lige rammer køkkengulvet i den høje kælder. På gårdspladsen pibler ukrudt ufortrødent frem mellem gårdens stensætning. Let forskudt i forhold til den centrale billedakse ses dobbeltdøren på vid gab, mens åbningen i stakittet ud mod Dosseringen danner en portal til en verden hinsides hjemmet.  

Åbningerne formidler ikke kun overgangene mellem inde og ude men også mellem et før og et nu. Med malerisk suverænitet træder lyset frem i flimrende pletter på gulvets og trappens skyggepartier og viser derigennem opbruddets sammensatte følelser. 

Købkes skildring af sit kælderkøkken er et studie i lys og skygge og en fænomenologisk sanset verden. Indenfor på køkkengulvets svale fliser træder en visuel diskrepans op i billedet. Kobberkedelens dimensioner forekommer nemlig bemærkelsesværdigt store. Værket lægger sig dermed ikke alene til i historien om interiøret som motiv, men fortæller også om den gradvise orientering mod hverdagen som motiv i billedkunsten, der viser sig i løbet af 1800-tallet. 

Købke og Den Hirschsprungske  

Købkes værker udgør en hjørnesten i Den Hirschsprungske Samling, der som bekendt ligger i samme kvarter som Købke-familiens hjem på Blegdamsvej. Pauline og Heinrich Hirschsprungs første Købke-erhvervelse daterer sig helt tilbage til 1875 og særligt i årende mellem 1892-1903 ekspanderes samlingens Købke-værker. Hirschsprungs interesse for Købke sker sideløbende med den genopdagelse af den danske guldalder, der finder sted i de sidste år af 1800-tallet. 

Om Christen Købke

Christen Købke (1810-1848) er en af den danske guldalders centrale kunstnere. Han blev født og voksede op i området omkring Kastellet og studerede på Kunstakademiet under blandt andre C.A. Lorentzen og C.W. Eckersberg. Ligesom flere af kunstnerkollegaerne fra samme generation fokuserede Købke på det lokale og velkendte.