Det skal være lettere for flere mennesker at opdage og opleve landets helt særlige steder. Derfor er den filantropiske forening Realdania og Ny Carlsbergfondet gået sammen om indsatsen Stedet Tæller X, der nu støtter ni projekter i de danske landkommuner. Bag projekterne står en lang række kommuner, Naturstyrelsen og lokale foreninger med ildsjæle, der kender og brænder for deres lokalområde. Alle har de budt ind med et særligt sted og en god idé til, hvad der kan styrkes gennem arkitektur og kunst. I alt får de ni projekter godt 39 mio. kr. i støtte.

”Vi ved fra andre projekter, at arkitektur og kunst kan give særlige steder det "ekstra", der fører til lokal identitet, stolthed og fællesskab i hverdagen. Derfor er det en kæmpe glæde, at vi nu kan støtte ni formidable steder med at udvikle deres X-faktor og gode ideer. Blandt stederne er både kendte perler som Skagen og Rømø, men også stærke lokale steder som Langør havn og en staldruin på Langeland,” fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania 

De ni ideer tager afsæt i alt fra bygningskulturen til naturen og fremtidens fortællinger. Ved Sønderstrand på Rømø vil man iscenesætte de grænseløse horisonter, havet, sandet og himlen i stedet for den nuværende skilteskov og parkeringsplads. På Langeland skal en gammel staldruin ved Lindelse Mølle udvikles til en ny oplevelse og et lokalt mødested med fokus på kultur og kulturarv. I Hadsund skal fjordlandskabet trækkes ind i byen. Og i Rødby, vil man skabe et lokalt udflugtsmål og nationalt vartegn i krydset mellem rå natur og infrastruktur til glæde for lokale borgere og brugere af den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Hvordan de fysiske projekter helt konkret kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt. Det skal kunstnere og arkitekter give deres bud på i den kommende tid.

”Vi har sammen udvalgt ni stærke steder og projektideer. Nu inviterer vi kunstnere og nyetablerede tegnestuer til at komme med deres bud på, hvordan ideerne bag de ni projekter kan forløses. Nogle steder vil arkitekter arbejde alene. Andre steder vil kunstnere og arkitekter arbejde sammen om at skabe de nytænkende og inddragende projekter med blik for stedernes kvalitet og lokale historier,” fortæller Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.  

Efter sommerferien skyder Ny Carlsbergfondet og Realdania gang i to forskellige idékonkurrencer, der skal resultere i konkrete forslag for de ni udvalgte steder. Den ene er en åben konkurrence for nyetablerede tegnestuer. I den anden kan prækvalificerede kunstnere byde ind på projekter og udvikle dem i samarbejde med arkitekter. Kunstnerne udvælges på baggrund af et open call og vælger herefter selv den nyetablerede tegnestue, de ønsker at samarbejde med.

I alt fire steder er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrencen, mens fem indgår i arkitekturkonkurrencen. De første projekter forventes at være klar til realisering i 2024/25.

Læs mere om kunst- og arkitektursporet her.

Læs mere om Stedet Tæller X.