Nicolai Howalts fotografier tager afsæt i virkeligheden. I Microscope No. 1 og Microscope glassbox drejer det sig helt konkret om naturvidenskabelige instrumenter, brugt til at indfange og tøjle epidemiernes uregerlige kræfter. Der er noget ved Howalts fotografier af gamle genstande, der synliggør videnskabens livtag med epidemier. Ligesom mikroskopet fikserer mikrober på glas, fikserer fotografiet de videnskabelige genstande i sin ramme. Men gennem Howalts linse synliggøres også noget mere, end hvad der umiddelbart møder blikket; instrumenternes betydning forstørres, frisættes og konceptualiseres.

Fra det mikroskopiske til det universelle

Microscope No. 1 fremstiller den danske læge Hans Chr. Grams mikroskop forstørret til to meters højde. Gennem værkets størrelse og skarphed får mikroskopet et skulpturelt og æstetisk dragende nærvær. Et nærvær der i samme vending kontrasteres, idet mikroskopet i fotografiet får dimensioner af en stjernekikkert. Det ultranære peger pludselig på det ultrafjerne og på instrumenternes – mikroskopet såvel som fotografiets – evne til at opfange og begribe det, der i mere end én forstand ligger os fjernt og ubegribeligt.

Indfangelse af epidemier

Microscope glassbox tager os i en omvendt bevægelse helt ned i sygdommenes mikroskopiske eksistens. Fotografiets vinkel blotlægger objektivglassenes næsten usynlige afstand, som de ligger der, indesluttet af æsken. Som en materialisering af den uendelig lille afstand, der i naturvidenskabelige processer kan være mellem det indfangede og dets potentielle sammenstød. Værket befinder sig således på lignende vis selv i mellemrummet mellem det grusomme og det fascinerende, hvilket er karakteristisk for Howalts virke. Spillet mellem modsætninger danner en slags produktiv åbning og poetisk modstykke til mikroskopglassenes konkrete fastholdelse af deres objekt. Mikrober, videnskabelig historie og æstetisk abstraktion lader sig i Howalts værker betragte i ét.

Medicinsk Museion og Saxtorph rummet

Saxtorph rummet på Medicinsk Museion er et nyt formidlingsrum for udstillinger og undersøgelser på tværs af kunst, kultur og naturvidenskab. I Saxtorph rummet vil Medicinsk Museion blande forskning og formidling og danne ramme for møder og forbindelser imellem universitetet, museumssamlingerne og omverdenen.

Om Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (f. 1970) bor og arbejder i Danmark. Hans praksis strækker sig over det dokumentariske, konceptuelle og videnskabelige felt. Howalt er uddannet fra fotoskolen Fatamorgana og har udstillet på museer og gallerier i både ind- og udland. Hertil er han rigt repræsenteret i flere museale samlinger, herunder Israel Museum, Maison Européenne de Photographie i Frankrig, La Casa Encendida i Spanien og Museum of Fine Arts Houston.