Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og ARKEN Museum for Moderne Kunst har modtaget en bevilling på 1.798.000 kr. af Ny Carlsbergfondet til et nyt forskningsprojekt, der skal gentænke kunstmuseet i en sårbar tid.

Forskningsprojektet med titlen ”Kunstmuseet i en skrøbelig økologi” starter til efteråret. Første skridt er opslaget af en tre-årig stilling som postdoc, der får til huse på Kunstakademiet i København. Afsættet for det fælles forskningsprojekt er at undersøge, hvordan museet kan gentænkes inden for den skrøbelige, men også åbne position, som vi med klima- og økokrisen befinder os i. Projektet undersøger også, hvordan billedkunsten i disse år beskæftiger sig med et non-humant felt, der spænder fra kunstig intelligens til klimaforandringer.

Enestående samarbejde

Projektet er en vigtig styrkelse af forskningen på de to institutioner og giver mulighed for et unikt samarbejde. Kunstakademiet har i sin seneste strategi lagt en fornyet vægt på forskning og økologiske perspektiver, ligesom ARKEN i flere år har arbejdet inden for feltet med både udstillinger og forskningsprojekter. Forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen udtaler:

”Vi har i fondet med interesse fulgt ARKENs undersøgelser af, hvordan klimaforandringerne påvirker menneskets eksistens. Derfor var det naturligt for os at imødekomme ansøgningen om dette forskningsprojekt, som vil kaste nyt lys på kunstmuseets position i en udfordrende, men også spændende tid”.

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

Bevillingen er en del af Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ, som blev iværksat i 2010. På baggrund af opslag og ansøgninger uddeler fondet hvert år fra en samlet pulje til kunstvidenskabelige projekter, til ph.d.- og postdoc-stipendier samt individuel projektstøtte. Sidste år tegnede forskningsinitiativet sig således for en samlet bevilling på godt 16 mio. kr. til kunstvidenskabelig forskning på universiteter og museer. Læs mere om Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ.