For at give nye stemmer større plads i museets faste samling, modtager ARoS fem markante værker skabt af henholdsvis Liu Shiyuan (3 værker), Marguerite Humeau (1 værk) og Jakob Kolding (1 værk).

ARoS vil i de kommende år have et nyt og mere markant fokus på værker, der er skabt på papir. Dette sker blandt andet gennem en række udstillingsprojekter og dermed understøtter denne donation fra Ny Carlsbergfondet museets ambition.

Papirsamlingen vil i museets nye samlingsophængning blive inkorporeret både med værker i den permanente ophængning, men også som del af genaktivering af samlingen med små dynamiske, midlertidige fokus-ophængninger.

De seneste årtier har ARoS skabt en af landets mest profilerede samlinger af fremtrædende samtidskunstnere blandt andet med værker af Jonah Freeman & Justin Lowe, Colony Sound (2020), Joachim Koester, The Place of Dead Roads (2013) og Jakob Kudsk Steensen, Berl-Berl (2022). Disse værker er også erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Liu Shiyuan

Liu Shiyuan (f. 1985) er en kinesisk kunstner, der bor og arbejder i Beijing og København. Gennem fotograficollager bearbejder hun de massive digitale billedkulturer, vi befinder os i. Liu arbejder især med maskingenererede udvalg af billeder, som Google Image kan frembringe.

Ved subtilt at ændre på søgeord, sprog eller justere søgekriterier, dokumenterer hun den indflydelse, algoritmer har på den enorme mængde data, vi er omgivet af. I Lius værker fremgår det maskinfremstillede ofte menneskeligt, og det analoge som noget digitalt generet. Det skaber interessante forskydninger i vores forståelse mellem de to parametre.

Lius to akrylværker på papir, Punished You And Me No. 15 og 16, ligner på afstand forvrængede fotografier, hvor selve motivet næsten er forsvundet. Kommer man tættere på, ses en række felter, som ligner små pixelfelter. Nederst i værkerne løber en smal stribe, der afslører sig som en kode til de enkelte farvers emotionelle betydning.

Værkerne skaber en forskydning imellem beskueren og det sete ved at illudere noget, der ved første øjekast kan være maskingeneret, men viser sig skabt analogt af akryl. Samtidigt beskæftiger hun sig i værket med forholdet imellem maskinen og mennesket, idet de små pixels afslører sig som menneskeskabte, mens de indlejrede koder til dybe følelser, stiller spørgsmålstegn til forståelsen af mennesket som afkodelig maskine.

Marguerite Humeau

Den franske kunstner Marguerite Humeau (f. 1986) er kendt for sin multidisciplinære kunstpraksis, som ofte kombinerer elementer af skulptur, installation og storytelling for at udforske temaer relateret til videnskab, historie og naturen. Humeaus værker er ofte forbundet på tværs af enkeltstående værker og danner ofte større komplekse installationer.

Værket V - the mound became a wandering spirit, shifting across tager udgangspunkt i hendes seneste undersøgelse af et termitbo som et radikalt alternativ til menneskets boform og organisering.

Nogle termitarter er nemlig symbiotisk forbundet til en særlig svampeart, Termitomyces, som termitboet er bygget op omkring for at kunne holde svampen i live. Det leder tankerne mod mere symbiotiske forhold mellem menneskelige og organiske leveforhold. Humeau har igennem længere tid haft dette nærmest spirituelle forhold for øje imellem især gevæksten og termitterne.

Humeaus nænsomme behandling af sit materiale giver dertil værket en næsten naturreligiøs fornemmelse, samtidig med at termitstudiet på papir kobler sig til mere klassiske naturvidenskabelige dokumentationer af insekter.

Jakob Kolding

Den danske kunstner Jakob Kolding (f. 1971) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000. Kolding bor og arbejder i Berlin. I sine fragmentariske og æstetisk indbydende kollager sammenflettes og udforskes især temaer som identitet, politik og kroppens bevægelighed.

Værket Untitled (refurbished) er et triptycon, der viser et slags mentalt landskab beboet af en række elementer, der tæller både amorfe klippestrukturer men også modernistiske designobjekter af eksempelvis Axel Salto og andre kendte modernistiske designere. Værket er ekspressivt, grænsende til det symbolistiske, og konnotationerne til et indre landskab understreger designobjekternes rolle i vores fælles kulturelle arv. Objekter vi alle omgiver os med og har en relation til. 

Kolding har i flere af sine værker arbejdet med samfundsnarrativer og tager i Untitled (refurbished) livtag med den kanoniserede danske modernisme, som udgør en væsentlig rolle i vores fælles nationale visuelle kultur. Koldings værker berør, hvordan fælles kultur kan være inkluderende men også ekskluderende: dem der forstår de underliggende koder i samfundet, visuelt såvel som andre narrativer, føler et fællesskab, mens de der ikke gør, står udenfor og søger betydning.