Med udgangspunkt i Grækenlands natur og topografi har Friis Jespersen skabt tre relieffer i bronze og ét i hvidt marmor. Her trækker hun på referencer til Akropolis’ skulpturer og fragmenter samt geologiske processer med jordens tektoniske plader i bevægelse. Således har hun forholdt sig til stedets historie og omgivelser i en, på én og samme tid, tilfældig og styret formgivningsproces. Værkerne står tilbage som fordøjede sanseindtryk - lige til at gå til for beskueren.

”I mit arbejde med værkerne handler det om at søge at finde det, jeg aner eksistensen af, men ikke kender endnu. Det foregår i en intens dialog med materialerne, og det jeg kan – og ikke kan – styre og kontrollere. Hver gang er det en undersøgelse af mulighederne for bevægelse, forandring og eksistens, der ligger i den åbne, lyttende, intuitive og reflekterende proces. Jeg har bevidst ladet tilfældet og det uforudsigelige være en integreret del af arbejdsprocessen og dermed medbestemmende for værkernes endelige form og udtryk,” siger Veo Friis Jespersen om arbejdet med sin udsmykning til instituttet i Athen.

Landskaber i bevægelse

Friis Jespersen leger med materialiteterne, når hun gennem en eksperimenterende arbejdsmetode lader varm, flydende voks størkne i iskoldt vand som afsæt for sit videre arbejde. Resultatet er først tre relieffer i foranderlige landskaber med bjerge og dale i bronze. Små eruptioner af bronze bygger sig skiftevis op og flyder ud. Disse næsten abstrakte landskabsformationer synes at være i bevægelse, som de hænger dér på væggen i instituttets gårdhave. Dog holdes de visuelt fast af en rektangulær ramme i samme materiale.

I forlængelse, men på en anden væg, hænger et fjerde relief i hvidt græsk Thassos-marmor. Relieffet frembringer den samme oplevelse af bjerge, grotter og dale, men også af yderligere lag og folder. Vel at mærke i en blødere version, med større tyngde og fortolket i et andet materiale.

”Jeg ønsker med Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandling og eksistens at gå i dialog med omgivelserne og invitere inden for til et andet rum end det kendte. Her er det transformationer af rum samt mulighederne for erfaring og sansning, der sættes i spil i håbet om at nye fortællinger vil opstå i hvert enkelt individs møde med værket,” siger Veo Friis Jespersen.

Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut er placeret centralt i Athen, i Plaka, øst for Akropolis. Instituttet blev oprettet i 1992 og er en selvejende institution, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Stedet har til formål at fremme forsknings-, undervisnings- og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Om Veo Friis Jespersen

Veo Friis Jespersen (f. 1960) er udannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1994. Hun har en undersøgende tilgang til sit arbejde, hvor hun eksperimenterer med forskellige typer af materialer. Her skinner hendes særlige fornemmelse for forskelligartede materialiteter igennem. Hun bevæger sig ud over en hierarkisering af materialerne, når hun bringer gummireb, grene, aluminium, træ og fundne objekter i spil på lige fod med mere traditionelle materialer, såsom bronze eller marmor. Hun har udstillet på Den Frie, Viborg Kunsthal, Kunsthal Charlottenborg og Glyptoteket, ligesom hun også står bag en række udsmykninger i det offentlige rum.