I Løgumkloster findes en særlig kunsthistorisk perle, nemlig de vægmalerier der blev en del af byens forsamlingshus for over 70 år siden. Tidens tand og husets brug har slidt gevaldigt på vægmalerierne, men nu står de lykkeligvis overfor en restaurering, der skal bringe farverne og detaljerne tilbage i de smukke malerier.

Kræsten Iversen var en indflydelsesrig kunstner i første halvdel af 1900-tallet, og hans vægmalerier i Løgumkloster Forsamlingshus er et godt eksempel på både kunstnerens virke og hans samtids store ambitioner for kunst i de offentlige bygninger rundt om i landet.

Vær med når vægmalerierne restaureres
Konservatorer fra Nationalmuseet er med støtte fra Ny Carlsbergfondet netop gået i gang med at restaurere vægmalerierne. Mandag den 28. november kl. 19 kan alle interesserede komme og høre konservatorerne fortælle om det fascinerende restaureringsarbejde og ved selvsyn se, hvordan arbejdet med restaureringen skrider frem.

Repræsentanter fra Ny Carlsbergfondet vil desuden fortælle om baggrunden for fondets engagement for udsmykningskunsten i Danmark, og der er mulighed for at se det foreløbige resultat af arbejdet med Kræsten Iversens malerier.

Historien bag de smukke vægmalerier
Året er 1943. Løgumkloster Forsamlingshus henvender sig til bestyrelsen for Ny Carlsbergfondet med ”en Bøn om, at De træder hjælpende til med Malerier eller lign.,” som der står skrevet i det historiske brev. Forsamlingshuset var netop blevet ombygget.

Ønsket fra Løgumkloster Forsamlingshus blev imødekommet, og kunstneren Kræsten Iversen blev sat på opgaven. Foruden at være professor på kunstakademiet i København var Iversen også en respekteret maler, der udførte flere store udsmykningsopgaver. Han var blandt andet fadder til loftsmalerier på Christiansborg Slot og altertavler og glasmalerier i en række danske kirker.

Kræsten Iversen var særligt optaget af sine nøje udvalgte farvers samspil og dynamik, mens hans formsprog ligger undersøgende mellem naturalisme og abstraktion.

Det blev en lang proces, før malerierne kunne indvies. Kræsten Iversen arbejdede i årevis, og udsmykningen ændrede karakter flere gange undervejs. Først 10 år efter Ny Carlsbergfondet modtog ansøgningen, var malerierne klar til offentligt skue.

I et brev til fondet udtrykker forsamlingshusets formand sin glæde over malerierne således: ”Billederne supplerer hinanden fortræffeligt med deres historiske motiver i vidunderlige farver, udført af en saa betydelig og inspireret kunstner.”

Lokale fortællinger fra Løgumkloster
Kræsten Iversens tre værker tager alle udgangspunkt i Løgumklosters lokalhistoriske arkiv. Hans Krügers sagarefererer til en udgivelse af samme navn fra 1898 med omtale og billeder af sønderjyske skikkelser og steder. Sønderjylland i tiden 1864-1920 leder motivisk tankerne hen på nationalromantik mens det stilistisk går sine egne veje og udfordrer genren. Forår ved klosterkirken er en umiddelbar sanselig skildring af en lokal ung pige, der plukker blomster i forårslandskabet bag egnskirken.

Om Kræsen Iversen
Kræsten Iversen (1886-1955) var en dansk maler. Udlært som håndværksmaler debuterede han på Den Frie Udstillingsbygnings ’Kunstnernes Efterårsudstilling’ i 1909. Som landskabsmaler knyttede han sig i 1920erne til Bornholmerskolen og med sin sikre sans for integration af værker i rum blev han særligt kendt for sine udsmykninger. Motivisk spænder Iversen over det mytologiske til det historiske og religiøse i sine alsidige loftsmalerier, altertavler og glaskunst.

Iversen var professor og senere direktør for Kunstakademiet og bl.a. modtager af Eckersbergs udmærkelses medalje.