Forbindelsen mellem dansk og fransk kunst er et væsentligt spor i den yngre del af Øregaard Museums samling. Denne forbindelse findes også i det nyerhvervede maleri, som Ny Carlsbergfondet har støttet museet til at erhverve. L.A. Ring rejste, ligesom flere af sine kunstnerkollegaer, til Holland og Paris for at suge inspiration til sig i de internationale metropoler. Når det kom til motivvalg, forlod Ring dog aldrig Danmark. Livet igennem skildrede han med sin originale forening af realisme og symbolisme motiver fra sit hjemland.

Pyrus japonica og æbletræ i blomst fra 1893, understreger L.A. Rings interesse for især Vincent van Goghs billedverden, og værket kan bidrage til at uddybe vores viden om dette underbelyste kapitel i den kunsthistoriske behandling af Ring.

Frugthave i et fladt billedrum

Pyrus japonica og æbletræ i blomst bærer også tydeligt præg af de japonistiske strømninger i europæisk kunst i slutningen af 1800-tallet, som L.A. Ring blev berørt af. Her males blomstrende frugttræer og grenværkes dekorative filigrantegninger frem, og maleriet peger på den måde frem mod hovedværket I havedøren. Kunstnerens hustru fra 1897(SMK).

L.A. Rings inspiration fra den berømte hollandske maler bliver samtidig tydelig, når man sammenligner hans maleri med Vincent van Goghs værk Den hvide frugthave, Arles, der fungerer som både motivisk og strukturelt afsæt for Pyrus japonica. Men Ring gør motivet til sit eget.

Der er hverken horisont eller himmel i billedets komposition. Derimod skabes spænding og dybde igennem changerende farve-flader. Der går en sti gennem den portrætterede have, vi ikke kan se hvor ender. I forgrunden virker den tunge brune muldjord som en tærskel imellem os, og det blomstrende forår. Med denne mestring skabes en tvetydighed i billedet. ”Det handler om noget, der både er malerisk og eksistentielt, og rummer overvejelser om livet og døden, lykken og smerten,” som L.A. Ring-forskeren Henrik Wivel har peget på.

Om L.A. Ring

Laurits Andersen (1854-1933) voksede op i den lille landsby Ring. Ligesom andre samtidige kunstnere tog han navn efter sin hjemby og vendte jævnligt tilbage til Ring både fysisk og gennem sin kunst. L.A. Ring blev udlært håndværksmaler, inden han blev optaget på Kunstakademiet i København. Han færdiggjorde dog aldrig uddannelsen. Han bearbejdede tidens strømninger med stor selvstændighed, og hans nomadiske natur skinnede igennem i den alsidighed og vedvarende nyskabelse, han viste i sin kunst.

Ny Carlsbergfondet har støttet erhvervelsen af Pyrus japonica og æbletræ i blomst.