En forandringsproces, der har været i gang siden 2020, er tæt på at være i mål. Ny Carlsbergfondet har netop modtaget Civilstyrelsens godkendelse til at ændre sin fundats. Dermed har fondets bestyrelse nu mulighed for at ansætte en direktør til at varetage den daglige drift af fondet og dermed ændre på en historisk ledelsesstruktur, hvorefter fondets eneste ledelsesorgan er en bestyrelse. Fondsbestyrelsen ønsker nemlig at ændre på den ledelsesstruktur, der har været fondets fundament historisk, for at gøre fondet endnu bedre i stand til at løfte sine opgaver nu og i årene fremover.

”Over de seneste år har vi i Ny Carlsbergfondet arbejdet intensivt med at professionalisere og udvikle vores organisation, og vi har taget definerende skridt i den retning allerede. Kronen på værket er den forandring, vi nu er gået i gang med at eksekvere på ved at indlede vores arbejde med at rekruttere en direktør. Vi har netop modtaget den glædelige nyhed, at vi har Civilstyrelsens godkendelse til at ændre vores fundats. I bestyrelsen ser vi meget frem mod dette nye og vigtige kapitel i fondets historie, hvor vi formelt adskiller funktionerne i trit med anbefalinger for god fondsledelse. Jeg er enormt stolt af, at vi er nået hertil i vores arbejde med denne governance-udvikling, som blev påbegyndt ved min tiltrædelse i marts 2020,” udtaler Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.

Stillingen som direktør forventes at blive opslået i den nærmeste fremtid.

Større transparens, diversitet og ansvarlighed
Ny Carlsbergfondet blev stiftet af bryggerparret Carl og Ottilia Jacobsen i 1902. Den opgave parret stillede eftertiden, var til enhver tid at udbrede den levende kunst til det levende folk. Fondet arbejder derfor i dag med at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst ved at gøre den ypperste kunst tilgængelig og nærværende for alle.

”Som en af Danmarks største private kunstfonde er vi meget bevidste om vores rolle og det aftryk, vi sætter på den danske kunstscene. Vi lancerede i begyndelsen af 2023 vores strategi Levende kunst til det levende folk. Her har vi forpligtet os til at sikre god governance, og vi er optaget af, hvordan vi udvikler fondet i samspil med den omverden, vi er en del af. Derfor er denne markante organisatoriske transformation i fondets ledelsesstruktur, hvor vi så at sige splitter magten i to for at sikre yderligere kontrol og transparens, et moderne ledelsesfundament til tiden. Bestyrelsen vil fremover i højere grad arbejde som en klassisk fondsbestyrelse med fokus på strategi og uddelingspolitik, mens den kommende direktør vil få ansvaret for den daglige drift,” siger Christine Buhl Andersen.

Kompetencesammensætning i bestyrelsen ændres
Det er Carlsbergfondets bestyrelse, der udpeger medlemmerne af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Carlsbergfondet besluttede i samarbejde med Ny Carlsbergfondet i begyndelsen af 2021 at udvide Ny Carlsbergfondets bestyrelse fra tre til fem medlemmer for at sikre en større diversitet og kompetencemæssig bredde. For at forstærke denne positive udvikling ønsker Carlsbergfondet nu at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer, der styrker fondsbestyrelsens arbejde med governance ved at udpege et medlem, der ikke er kunstfagligt.  

”Vi arbejder med kerneværdier som transparens, diversitet og ansvarlighed. Det indebærer, at vi er tydelige om, hvorfor vi gør, som vi gør, at vi ser forskellighed som en styrke, samt at vi løfter en stor arv. Med en direktør, der har ansvaret for den daglige drift og formelle sagsbehandling, kan bestyrelsen have fokus på at være bestyrelse, sikre værdiskabelsen og varetage de strategiske opgaver og beslutninger, der bedst hører hjemme der,” siger Christine Buhl Andersen.

Christine Buhl Andersen (Forperson siden 2020), direktør for Kunstmuseum Brandts Stine Høholt (bestyrelsesmedlem siden 2017) og leder af Tranen Toke Lykkeberg (bestyrelsesmedlem siden 2021) fortsætter som medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse, mens to nye medlemmer vil blive udpeget af Carlsbergfondet primo 2024 som erstatning for direktør for Skagens Kunstmuseer Lisette Vind Ebbesen og professor Jacob Wamberg.

Om Ny Carlsbergfondet 
Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia Jacobsen og finansieres af indtægter fra overskuddet i Carlsberg A/S. I dag arbejder Ny Carlsbergfondet fortsat med at realisere Jacobsen-parrets vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum. Fondets bestyrelse og dennes forperson udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. 

Om Carlsbergfondet 
Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den kontrollerende aktiepost.