Med Ny Carlsbergfondets strategi, Levende kunst til det levende folk, arbejder fondet for, at kunsten skal gøres endnu mere tilgængelig og nærværende for alle.

Derfor åbnes der nu for en ny halvårlig pulje under indsatsområdet Kunst til steder, hvor det er muligt at søge støtte til midlertidige, stedsspecifikke kunstprojekter i det offentlige rum.

Projekterne kan udfolde sig som selvstændige formater eller knytte sig til for eksempel festivaler eller andre begivenheder, der foregår i offentlige rum.

Projekter der udfolder sig i kortere tidsperioder

Det midlertidige stedsspecifikke format kan indbyde til eksperimenter og til nytænkning på feltet. Samtidig gives der mulighed for at inkludere og synliggøre andre kunstnere og stemmer end dem, der oftere vises eller kommer til orde i mere institutionelle rammer.

Projekterne kan for eksempel foregå i boligområder, hvor beboerne aktivt inddrages i skabelsen af midlertidige stedsspecifikke kunstværker, der derefter integreres i et større værk eller det kan være i byparker, hvor midlertidige kunstprojekter tilføre nye dimensioner til nattemiljøet f.eks. ved hjælp af lysinstallationer. Puljen henvender sig også til festivaler eller midlertidige begivenheder, der ønsker at præsentere stedsspecifik kunst i en afgrænset tidsperiode.

Vækstlag og etablerede kunstnere

Ny Carlsbergfondet bestræber sig på at støtte projekter, der afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstarter, medier, kuratorisk tilgang, geografi, køn med videre, samt projekter, der er initieret af såvel etablerede som nye aktører.

Tilgængelig og nærværende

For at komme i betragtning som ansøger, skal projektet, der søges støtte til, forholde sig til væsentlige strømninger og spørgsmål i samfundet og have en overbevisende kunstfaglig og organisatorisk ramme om projektet.

Bred tilgængelighed er også afgørende, og der ønskes derfor projekter hvor der indtænkes professionel og passioneret formidling, så kunsten bliver tilgængelig og nærværende for mange.

Midlertidige stedsspecifikke kunstprojekter kan foregå alle steder, især på pladser eller steder, der trænger til ekstra kærlighed. Disse projekter kan bringe kunst til områder, hvor det normalt ikke er så fremtrædende, men hvor behovet er stort.

Der åbnes for første ansøgningsrunde den 14. august med deadline senest 11. september 2024.

Læs mere om de konkrete ansøgningskriterier her