Som følge af COVID-19 og den første nedlukning af Danmark uddelte Ny Carlsbergfondet sidste år ekstraordinært 30 mio. kr. til de danske kunstmuseer. Da kunstinstitutionerne fortsat er økonomisk trængte efter endnu en lang nedlukningsperiode, har Ny Carlsbergfondets bestyrelse besluttet at etablere en ny pulje på op til 50 mio. kr. Puljen er øremærket støtte, der kan bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19 med henblik på gennemførelse eller omlægning af publikums- og udstillingsaktiviteter.

”I tråd med den danske model, hvor vores kunstinstitutioner understøttes af stat, kommuner og fonde i fællesskab, har vi valgt at etablere en ny genstartspulje. Statens hjælpepakker under nedlukningerne og senest regeringens sommerpakke på 315 mio. kr. til kultur- og idrætsområdet er altafgørende. Men vi må også se i øjnene, at kunstinstitutionerne går en længere periode med stor usikkerhed i møde. Alene nedgangen i turister har store økonomiske konsekvenser for mange. Vores pulje skal bidrage til, at kunstinstitutionerne bedre kan omstille sig til den nye virkelighed,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Kunstmuseer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder

Sammenlignet med sidste års pulje er Ny Carlsbergfondets Genstartspulje 2 udvidet, så den udover kunstmuseer også er målrettet kunsthaller og andre ikke-kommercielle udstillingssteder.

”Den danske kunstscene hænger sammen, som var den et økosystem. Når eksempelvis vækstlaget rammes hårdt, vil resten af kunstscenen også blive ramt, om ikke med det samme, så på sigt. I Ny Carlsbergfondet arbejder vi for at bevare og stimulere den store mangfoldighed og det høje internationale niveau, som kendetegner dansk kunst. Derfor favner puljen såvel de små som store institutioner,” siger Christine Buhl Andersen.

Fleksibel pulje

Genstartspulje 2 er ikke underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger, men vil være præget af en høj grad af fleksibilitet:

”Ny Carlsbergfondets bestyrelse ønsker med puljen at tage højde for, at institutionernes behov og genopretningsindsatser vil være præget af store forskelligheder. Helt konkret betyder det, at vi vil være åbne overfor de formål og specifikke udgiftsposter, støttemidlerne tænkes anvendt til,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Støtte gennem ansøgning

Landets kunstmuseer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder kan søge Ny Carlsbergfondets Genstartspulje 2 frem til 9. august. Ansøgningerne bliver behandlet af fondets bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde senere i august. Se ansøgningsopslaget.

For yderligere oplysninger

Kommunikations- og sekretariatschef
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 2531 9099
E jfa@ncf.dk