Faaborg Museum ansøgte Ny Carlsbergfondet om økonomisk støtte til udgivelsen af en forskningsbaseret publikation i anledning af museets 100 års jubilæum i 2015. Museet fik tilsagn og mere til. Henvendelsen blev således begyndelsen på et omfattende samarbejde om synliggørelse – i form af branding, kommunikation og en effektiv og målrettet udnyttelse af anledningen, jubilæet.

Meget af arbejdet varetog museets medarbejdere selv, andet fik de hjælp til. Kommunikations- og PR-bureauet Bates Y&R fungerede som gennemgående konsulenter og branding-eksperter.

Nye tider
Den øgede konkurrence om opmærksomhed og publikumsinteresse stiller stadig større krav til både museer og andre kulturinstitutioner og disses synlighed, påpeger fondets formand, Karsten Ohrt:

»Synlighed er en aktuel udfordring for mange af landets kunstmuseer og andre museer. De arbejder på basis af museumsloven med fem “søjler” eller indsatsområder, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Men herudover ses et behov for at opprioritere et sjette indsatsområde, nemlig synliggørelse – forstået som PR, kommunikation, markedsføring og branding. Vi håber, at ikke kun Faaborg Museum, men også andre kulturinstitutioner kan få glæde af denne proces.«

Tager tid
»Vi forventede, at processen ville gøre, at Faaborg Museum, institutionen, bestyrelsen, personalet og ledelsen, ville blive skarpe på vores værdier og potentiale, og at vi ville kunne positionere os langt mere professionelt og velfunderet. Det er helt klart sket,« opsummerer direktør for Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen.

»Vi har fundet ud af, at det er vigtigt at kende sit afsæt, sine kerneværdier, sin samlings værdi, museets potentielle brugere og deres præferencer og bruge disse ting aktivt lokalt og nationalt. Det tager tid at lave sådan et stykke analysearbejde, men det er nødvendigt, hvis man skal fremstå troværdig. Vi styrer fremover al vores kommunikation ud fra de erfaringer og råd, vi har fået fra de professionelle rådgivere, og udformer dem i henhold til designprogrammet,« siger hun.

Metoder og erfaringer fra processen er belyst i en publikation, som er tænkt som inspiration og læring til øvrige kunstmuseer, kulturinstitutioner og oplevelsesvirksomheder.

Publikationen er iværksat og finansieret af Ny Carlsbergfondet og udarbejdet af partner og chefkonsulent Michael Knudsen fra Bates og chefkonsulent Lene Bak fra Pluss Leadership, som har fulgt hele processen på museet.

HENT PUBLIKATIONEN SOM PDF