Jais Nielsen (1885-1961) udførte for otte årtier siden en af de mest markante udsmykningsopgaver i dansk kunsthistorie, på Sankt Elisabeth Hospital, men billederne har været tilsmudsede og oversete. Nu kommer de frem i lyset i kraft af et forskningsprojekt og en gennemrestaurering.  

Sankt Elisabeth Hospital blev opført i 1904-05, og i 1928-35 blev dets forhal og hovedtrappe udsmykket med et ca. 350 kvm, stort freskomaleri af Jais Nielsen. Udsmykningen, som blev finansieret af Ny Carlsbergfondet, var på det tidspunkt den største af sin art i Danmark næstefter Joakim Skovgaards freskoer fra 1901-13 i Viborg Domkirke.

Italiensk inspiration

Freskomaleriet på Sankt Elisabeth Hospital omhandler den hellige Elisabeth af Thüringens legende og skildrer hendes gode gerninger og dramatiske liv. Billedfortællingen er udført i en klassisk stil med referencer til italiensk ungrenæssancemaleri, især Giotto, hvis fresker i Assisi, Jais Nielsen havde set under en rejse i 1920.

Udsmykningen står i dag som et sjældent velbevaret eksempel på den dekorative bestræbelse i periodens kunst; den er på en gang et markant værk fra Jais Nielsens hænder og et værdifuldt tidsdokument, som vidner om værdier og virkemidler i den tid, den er rundet af.

Men i årenes løb har den daglige brug af hospitalet påvirket freskomalerierne, der ikke længere fremstod i klare farver, og der var på de omkringliggende bygningsdele tilført farver, som ligger langt fra udgangspunktet. Rummene virkede generelt dunkle, ikke kun pga. de grumsede farver, men også i kraft af en ikke egnet belysning.

Stigende anerkendelse

Ny Carlsbergfondet besluttede derfor at finansiere en restaurering af malerierne samt et sideløbende forskningsprojekt. Forskningsprojektet, der undersøger Jais Nielsens indsats og værk i en kunsthistorisk og sociologisk sammenhæng, udførtes i regi af CATS, Centre for Art Technological Studies and Conservation, mens selve restaureringsarbejdet foretoges af Nationalmuseets konservatorer.         

Ny Carlsbergfondet finansierede i første halvdel af 1900-tallet flere monumentale udsmykninger, hvoraf de måske mest kendte er Frederiksberg Svømmehal af Vilhelm Lundstrøm og Hjørring Bibliotek af Niels Larsen Stevns.

»Mindre kendt er nok Jais Nielsens udsmykning af Skt. Elisabeth Hospital, som ikke desto mindre en af de største og mest interessante freskoudsmykninger i Danmark. Jais Nielsen er en kunstner, hvis kvalitet med årene fremstår mere og mere tydelig. Ny Carlsbergfondet påtog sig derfor restaureringen af dette væsentlige værk samt fandt det væsentligt, at opgaven fik forskningsmæssig forankring ved CATS og Nationalmuseet,« siger fondets formand, Karsten Ohrt.