Jens Juel, som især er kendt for sine smukke portrætter af adelige og kongelige, blev undervejs i sit virke mere og mere optaget af landskabsmaleriet. Hans første egentlige landskabsmalerier skildrer naturen og gårdene omkring Gentofte og Ordrup, altså Øregaard Museums opland.

En del af Jens Juels landskabsmalerier illustrerer den store ændring, der skete i bøndernes livsvilkår i slutningen af 1700-tallet. Med landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse blev bønderne frie, og gårdene rykkede fra centrerede klynger i landsbyerne ud i landskabet. En af de gårde, der blev rykket ud i landskabet, var Oregården. Den kom senere til at hedde Øregaard, og den lå der, hvor museet i dag har til huse. Selvom Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen ikke direkte viser det nye bondeland, så viser det os alligevel et glimt af bøndernes gode liv.

I sameksistens med naturen

Landskabsmalerierne var præget af Juels egen personlige oplevelse af naturen og de romantiske tanker, der begyndte at banke på i slutningen af 1700-tallet. På maleriet, som nu er blevet en del af Øregaard Museums samling, ser man en hverdagsscene, som Jens Juel har oplevet den. Bøndernes frie liv uden for storbyen og deres harmoniske sameksistens med naturen. Forrest i billedet kører en hestetrukken vogn med en bonde og to kvinder i, hvoraf den ene ser ud til at amme et lille barn. Det er muligvis den tidligste skildring af en ammende kvinde, som vi kender fra dansk malerkunst. Hun er et billede på Jens Juels opfattelse af det naturlige og sunde liv på landet.

Formende for guldalderen

Jens Juels landskabsmalerier var på mange måder formende for generationen af guldaldermalere, der fulgte efter ham. Også i dette maleri ser man mange af de tendenser, der senere blev dyrket, blandt andet det særlige lys og den store himmel, der fylder i billedets øverste halvdel. Nedenunder drages øjnene i zig-zag-bevægelser bagud i maleriet, fra hestevognen til de nysgerrige køer, fra de galopperende heste og til storbyen, der ligger ude i horisonten. Hans komposition skaber dybde, men også en fortælling om hverdagslivets rytme og beroligende enkelthed.

Om Jens Juel

Jens Juel (1745-1802) var sin tids mest eftertragtede portrætmaler. Han blev uddannet på Kunstakademiet i København og rejste derefter på dannelsestur rundt i Europa, hvorfra han blandt andet drog inspiration til de banebrydende landskabsmalerier, han skabte, efter han kom hjem. Portrætmaleriet vedblev dog at være hans hovedindtægtskilde, og han var adelens og de kongeliges foretrukne maler. Mod slutningen af sin karriere blev han ansat som professor og senere direktør ved Kunstakademiet, og han kom til at præge en stor del af den næste generations store kunstmalere. 

Øregaard Museum har erhvervet Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen på baggrund af en donation fra Ny Carlsbergfondet.