Det er igen muligt at søge om udstillingsstøtte med Ny Carlsbergfondets Udstillingspulje. Puljen blev etableret i 2023, hvor der blev uddelt cirka 24 mio. kr. til at støtte udstillinger på museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder. Det er også muligt for udenlandske kunstinstitutioner at søge om støtte til udstillinger med danske kunstnere.

To årlige uddelingsrunder
Puljen uddeles halvårligt med det formål at stille økonomiske midler til rådighed for professionelle udstillingsaktørers arbejde med at udvikle og gennemføre udstillinger.

Med puljen ønsker Ny Carlsbergfondet at bidrage til at tilgængeliggøre kunsten overfor et bredt publikum og dermed udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst.

Fokus på bredde og mangfoldighed
Udstillingsformatet er afgørende for udviklingen af både kunsten og kunsthistorien, og der vil derfor være et særligt fokus på at støtte udstillingsprojekter, der er forankret i udstillingsstedernes øvrige program, samling og identitet.

Med udstillingspuljen ønsker fondet samtidig at sikre, at de midler der uddeles, underbygger bredde og mangfoldighed i forhold til udstillingssteder, køn, kunstnerskaber, medier og kuratoriske perspektiver.

Fondet ser det som en væsentlig opgave at understøtte udstillinger på både etablerede institutioner og i vækstlaget, der agerer i periferien af de traditionelle kunstmiljøer. Samtidig er det for Ny Carlsbergfondet principielt og vigtigt, at støtte projekter der afspejler både bredde og mangfoldighed i alle kunstens aspekter.

Puljen har to årlige ansøgningsrunder, hvor den første runde har deadline den 7. februar 2024.

Læs mere om puljen og ansøgningsspecifikationer her.

Støtte til danske kunstneres udstillingsmuligheder uden for Danmark
Ny Carlsbergfondet støtter også danske kunstneres udstillingsmuligheder uden for Danmark ved at støtte udenlandske museers, kunsthallers og udstillingssteders ambitiøse og originale udstillinger af dansk kunst. Støtten skal bidrage til kunstneres synlighed i udlandet og styrke deres kunstneriske udvikling og netværk.

Læs mere om puljen og ansøgningsspecifikationer her.