En helt særlig atmosfære gennemtrænger den dansk-islandske kunstner Olafur Eliassons værk Det lyttende Spejl, der rammer beskueren spontant og kropsligt ved indgangen til Regionshospitalet Gødstrup, der netop er åbnet. Ved hjælp af spejlinger aktiverer Eliasson værkets geometriske former og opløser pavillonens fysiske rammer.

Kroppen som medskaber

Det lyttende spejl fremstår umiddelbart simpel i sin konstruktion. To buede rør, der krydser hinanden vinkelret, holder en stor skråtstillet skive og danner et halvtag foran indgangen til hospitalet. Den reflekterende underside af skiven spejler de halvcirkelformede rør, hvilket skaber en illusion af to komplette cirkler, der bryder gennem loftet og strækker sig ind i et imaginært rum ovenover.

Når de besøgende træder ind under pavillonen, kan de iagttage deres egne spejlbilleder inkorporeret i værket og omfavnet af den globuslignende form, som rørene danner. Loftets hældning gør, at refleksionerne også kan ses udefra. Og når beskueren bevæger sig rundt om pavillonen, ser ringene ud til at skifte form fra ellipser til cirkler og tilbage igen. Værket sætter på denne måde ikke blot beskuerens blik i spil, men inddrager også kroppen, som i det tiltede spejlbillede fremstår som en del af værket.

Et større perspektiv

“Et hospital er et sted, hvor man udover at beskæftige sig med mindre alvorlige skader og sygdomme også konfronteres med fødsel og død – med livet i alle dets ekstremer – og i sådanne situationer kommer vi uvægerligt til at se vores liv i en større sammenhæng. Det lyttende spejl tilbyder et rum, hvori man kan se tingene i et større perspektiv,” forklarer Olafur Eliasson.

Eliasson er drevet af sin interesse for perception, bevægelse og kropslig oplevelse. Og dette fysiske billede drager på poetisk vis paralleller til, hvordan nye livsperspektiver dukker op på et sted som et hospital. Det lyttende spejl er på den måde et kunstværk, der giver os mulighed for nye sanseerfaringer og ny indsigt.

Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup er Midt- og Vestjyllands nye storhospital, hvis vision er, at det skal være patientens hospital. Det har således også været formålet at bygge et hospital, der sætter nye standarder for det at påvirke patienternes sanser og velvære. Derfor spiller især den bygningsintegrerede kunst og stedspecifikke kunstværker en stor rolle.

Det lyttende spejl er realiseret med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Om Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (f. 1967) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1989-1995 og bor og arbejder i Berlin og København. Han bevæger sig mellem flere kunstformer, blandt andet foto, video og installation og står bag en lang række udsmykninger i det offentlige rum, foruden talrige soloudstillinger på flere af verdens førende kunstmuseer.

Eliasson er særligt kendt for sine store, spektakulære og dragende installationer, der ofte kredser eksplorativt om den menneskelige sansning og arbejder med elementer som lys, luft og vand. Over to millioner mennesker har besøgt solinstallationen The weather project i Tate Moderns store Turbinehal i 2003 og de fleste danskere kender hans Your rainbow panorama på toppen af ARoS i Aarhus.