Det er to særdeles kompetente profiler, der træder ind ad døren i Ny Carlsbergfondet i den kommende tid og besætter stillingerne som kunstfaglig chef og projektchef. Marianne Torp ansættes som kunstfaglig chef og Trine Møller Madsen som projektchef i fondet. Begge skal arbejde med at styrke den kunstfaglige indsats i sekretariatsbetjeningen og være med til at udvikle fondets arbejde med dansk kunsthistorisk forskning, danske kunstmuseers erhvervelser og kunstprojekter i det offentlige rum.

”Jeg er meget tilfreds med og stolt af, at det er lykkedes os at rekruttere de helt rigtige personer og kompetencer til at løfte sekretariatets arbejde og udfolde Ny Carlsbergfondets strategiske ambitioner. Ny Carlsbergfondet ser frem til deres bidrag til at realisere de visioner og målsætninger for fondets fremtid, som bestyrelsen arbejder med. Marianne Torp og Trine Møller Madsen kommer begge i kraft af deres mangeårige arbejde i kunstens tjeneste med en imponerende kunstfaglighed i bagagen. Jeg er overbevist om, at denne erfaring og viden, som de begge besidder, vil komme både Ny Carlsbergfondet og vores samarbejdspartnere i kunstlivet til glæde fremover,” siger Christine Buhl Andersen, forkvinde Ny Carlsbergfondet.

”Ny Carlsbergfondet har en fornem tradition for at støtte kunsten, forskningen og museerne med åbenhed og lydhørhed for miljøets egne ideer og initiativer. Som kurator har jeg selv fokuseret på kunstnerne og arbejdet for at forstå og realisere deres ideer og projekter. Jeg vil bruge den erfaring i fondet, hvor jeg også glæder mig helt vildt til at bidrage til udviklingen og implementeringen af fondets kommende strategi,” siger Marianne Torp, der tiltræder som kunstfaglig chef den 1. juni 2022.

Marianne Torp har siden 1995 været ansat på Statens Museum for Kunst, hvor hun arbejder som seniorforsker og overinspektør for samtidskunst. Marianne Torp bliver i sin stilling som kunstfaglig chef i Ny Carlsbergfondet ansvarlig for kunstindkøb, forskning, samlingsadministration, fondets bibliotek og arkiv og billedkunstområdet.

”Jeg brænder for at gøre kunsten nærværende og tilgængelig i hverdagen blandt mennesker, der ikke nødvendigvis interesserer sig for kunst og ofte møder den uden særlige forudsætninger. Det forpligter os kunstaktører til processer, hvor vi går til opgaven med lige dele ambition og ydmyghed og stor nysgerrighed overfor sted, situation og mennesker. Jeg glæder mig meget til at gøre min viden og erfaring gældende i fondet og sammen med dygtige kolleger i både sekretariat og bestyrelse fortsat løfte, udvikle og diskutere arbejdet med den stedsspecifikke kunst i det offentlige rum, siger Trine Møller Madsen,” der tiltræder som projektchef den 15. maj 2022.

Trine Møller Madsen fratræder med ansættelsen sin stilling som kunstfaglig rådgiver og medejer af den kunstfaglige rådgivningsvirksomhed IN SITU, hvor hun siden 2006 har arbejdet med kunst i det offentlige rum. Trine Møller Madsen får som projektchef i Ny Carlsbergfondet særligt ansvar for fondets projektportefølje inden for stedsspecifikke kunstværker samt formidling heraf.