Stedet Tæller X er for alle, der vil dyrke det særlige ved det lokale sted. For bygningsejere og lodsejere, foreninger og ildsjæle, der vil styrke de lokale kendetegn. Dét, der ikke lige kan flyttes. Dét, som er tæt på umuligt at kopiere. Dét, der giver stedet X-faktor.

Hvem kan søge støtte?

I første runde leder vi efter de særlige steder og de gode ideer der bygger oven på, udvikler eller gør stedets kvaliteter tilgængelige. Det kan være i en landsby eller en kystby. Det kan være ved vandet, eller inde i landet. Det kan være i en eksisterende bygning eller et sted i naturen. Blot dit sted ligger i en af de 31 landkommuner.

For at kunne søge skal du eje det sted du søger ind med – eller have en opbakning til at du søger med den der gør. 

Hent ansøgningsskema her

Hvad er processen?

Et ekspertpanel vil blandt de indkomne forslag udvælge de steder, der går videre til en udviklingsfase. Her vil man få hjælp til at modne ideen, inden den endelige udvælgelse af op til 15 projekter, der får støtte til at formgive og bygge projektet.

De udvalgte projekter vil gennem arkitektkonkurrence være med til at vælge den nyetablerede arkitektrådgiver eller tegnestue, som skal hjælpe med at give form til udviklingen af deres sted. I op til fire af de 15 mulige projekter vil tegnestuen samarbejde med en kunstner om udvikling af stedet.

Hvordan kan kunstnere og arkitekter være med?

Information om hvornår og hvordan man kan byde ind som kunstner kommer løbende på Ny Carlsbergfondets hjemmeside.

Med Stedet Tæller X vil vi gerne støtte vækstlaget i arkitektbranchen. Derfor vil det være arkitektrådgivere eller nyetablerede arkitektvirksomheder, der får mulighed for at byde ind på projekter i kampagnen. 

Information om hvornår og hvordan, man kan byde ind som arkitektrådgiver, kommer løbende her på siden.

Om Stedet Tæller X - en kampagne som krydser lokale kendetegn med kunst og arkitektur

I Danmark er vi gode til at skabe lokal udvikling med afsæt i vores forskelligheder. Vi dyrker, at vinden og stranden mod vest giver andre muligheder for liv og leg end klipperne mod øst. At kulturarven i Tøndermarsken adskiller sig fra dén i Tornby. At fyrtårnet fortæller en anden historie om livet langs kysten, end remisen på kanten af landsbyen.

Når vi dyrker de lokale kendetegn, giver det grobund for lokalt liv. Fællesskab. Stolthed. Og gæster udefra. Derfor er det igen tid til at gå sammen om at styrke og dyrke vores forskelligheder i landdistrikterne - gennem projekter, der ejes, elskes og drives lokalt.

Stedet Tæller X er for stederne. Og for kunstnere og nyetablerede, talentfulde tegnestuer, der vil udvikle landets lokale skatte. Dem, der kan se potentialet i et særligt landskab, gamle traditioner eller den historiske bygning som kan noget mere. Dem, der kan bringe os nye steder hen – måske sammen. Dem der kan give os ny udsigt. Eller indsigt.

Stedet Tæller X er for alle, der bor i og besøger områderne uden for landets byer.

Sammen skal vi sætte nye krydser på Danmarkskortet. Krydser, der får flere til at opdage og opleve alle de steder, der tæller.