Du træder ind i fondet midt i en spændende tid, hvor der er rig mulighed for at styrke kunsten og kunstens rolle i samfundet, og hvor du skal varetage fondets daglige ledelse og i samarbejde med Ny Carlsbergfondets bestyrelse, sekretariatschef og øvrige medarbejdere kommer til at spille en afgørende rolle i den udvikling og transformation, Ny Carlsbergfondet er i gang med.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor direktøren kommer til at stå i spidsen for et velfungerende sekretariat med fokus på at udvikle en direktion, videreudvikle sekretariatet samt resten af organisationen og realisere fondets strategi gennem udvikling og ledelse af fondets sekretariat. Endvidere bliver direktøren ansvarlig for at realisere fondets mange opgaver og det samlede bevillingsarbejde, herunder:

 • Realisere fondets strategi gennem effektiv og visionær implementering, løbende opfølgning og værdiskabende samarbejde med bestyrelsen.
 • Udvikle fondet gennem en værdibaseret ledelsesstil, der sikrer, at fondet er en attraktiv og inspirerende arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente og ambitiøse medarbejdere.
 • Sikre den fortsatte udvikling af den nuværende organisationskultur med beslutningsdygtige medarbejdere og en ledelsesstil, der bygger på tillid og samarbejde.
 • Med udgangspunkt i god governance fortsat sikre professionelle arbejdsgange gennem systematiske processer, økonomistyring og høj etik.
 • Skabe et tillidsfuldt og sagligt rum mellem bestyrelse og direktion/sekretariat.
 • Repræsentere fondet i relevante sammenhænge og fora, herunder vedligeholde fondets relationer til interessenter og samarbejdspartnere.
 • Fortsat styrke samarbejdet på tværs i Carlsbergfamilien.

Profil
Direktøren forventes at besidde en bred kulturel interesse samt med fordel besidde solid kunstfaglig indsigt/erfaring samt kendskab til uddelingsarbejde og transparent bevillingsadministration.

Det forventes, at direktøren besidder følgende ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 • Betydelig erfaring med ledelse, bestyrelsesbetjening, governance, jura og økonomistyring.
 • Solid erfaring med strategiudvikling og implementering heraf fra en rolle på tilsvarende ledelsesniveau.
 • Gode kommunikative evner med lyst og evne til at formidle fondets arbejde på mange platforme. Direktøren skal være et væsentligt ansigt udadtil, og skal i den forbindelse have kulturpolitisk tæft og varetage mange af de repræsentative funktioner og sikre en god ekstern formidling.
 • En pragmatisk tilgang til beslutningsprocesser, hvor der skabes resultater med høj kunstnerisk kvalitet samtidig med, at interessenter høres, støttes, får indflydelse og bliver retfærdigt behandlet.
 • Forståelse og respekt for den faglige viden i fondets bestyrelse og sekretariat samt evne til at bringe denne i spil.
 • Gode samarbejdsevner og løsningsorienteret med talent for at sætte sig i modtagernes sted og virke til almenvellets bedste.
 • Dansktalende samt engelsk på avanceret niveau.
 • Høj integritet, evne til nytænkning og et værdisæt i overensstemmelse med fondets.

Ansøgning
Korn Ferry assisterer Ny Carlsbergfondet med rekrutteringen af direktøren. Har du spørgsmål, kan du kontakte Mette Aagaard, Senior Client Partner, Korn Ferry. Send din motiverede ansøgning, CV og eksamensbevis senest d. 29. marts 2024 til: Simon.Norr@KornFerry.com

Om Ny Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig kunstfond, der arbejder for at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden. Ny Carlsbergfondet blev grundlagt i 1902 af Carl og Ottilia Jacobsen, og i dag arbejder fondet fortsat for at realisere Jacobsens vision om at styrke kunsten i samfundet samt at gøre den tilgængelig for det bredest mulige publikum.