Med udgangspunkt i Carl Jacobsens vision om ”den levende kunst for det levende folk” støtter Ny Carlsbergfondet udstillinger, der originalt og kvalificeret gør kunst tilgængelig for et nutidigt publikum, og som dermed bidrager til at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst hos et bredt publikum.

Ny Carlsbergfondet betragter desuden udstillingsmediet som vigtigt for udviklingen af både kunsten og kunsthistorien hen mod det ypperste. Med udstillingspuljen ønsker fondet at støtte danske museers, kunsthallers og udstillingssteders arbejde på dette felt.

Fondet vil bestræbe sig på, at de støttede projekter afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, medier, kuratoriske perspektiver, perioder, geografi, køn, kunstarter mv.

Fondet ser det som en væsentlig opgave at støtte udstillinger såvel på etablerede institutioner som i kunstens vækstlag.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder.

Ansøgningsfrist

To årlige ansøgningsfrister i foråret og sensommeren. Der åbnes for ansøgninger den 7. august med ansøgningsfrist den 30. august 2023 kl. 12. Ansøgere kan forvente svar medio oktober 2023.

Den 21. juni afholdt Ny Carlsbergfondet et webinar (på dansk) med en introduktion til udstillingspuljen samt mulighed for at stille spørgsmål. Webinaret blev optaget og kan ses her.

Ansøgningsproces

 1. Museet/kunsthallen/udstillingsstedet ansøger fondet om støtte til udstillingen.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • udstillingen er original og af høj kvalitet.
 • udstillingen forholder sig relevant til væsentlige strømninger og spørgsmål i samfundet.
 • udstillingen med udgangspunkt i Danmark arbejder med kunsten i et globalt perspektiv.
 • der indtænkes professionel og passioneret formidling, der gør kunsten tilgængelig og nærværende.
 • involverede nulevende kunstnere honoreres.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Alle udgifter forbundet med realiseringen af udstillinger f.eks. research og rejser, kunstnerhonorarer, transport, forsikring, udstillingsscenografi, formidling, kommunikation mv.
 • Udgifter til produktion af såvel danske som udenlandske kunstneres værker (såfremt det tydeligt fremgår, at kunstnerne gives rimelige betingelser, og at der på forhånd er opnået enighed om ejerskab, evt. salg mv.).
 • Ny Carlsbergfondet støtter ikke lønmidler til fastansatte medarbejdere.
 • Støtte til udstillingskataloger søges særskilt i fondets publikationspulje.
 • Ny Carlsbergfondet støtter som udgangspunkt ikke hele udstillingsprogrammer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der:
  • forholder sig til de ovenfornævnte kriterier.
  • beskriver udstillingens koncept, kunstner- og værkudvalg samt formidlingsgreb.
  • redegør for udstillingens forankring i institutionens øvrige program og profil samt relation til institutionens eventuelle samling.
 • Detaljeret udstillingsbudget.
 • Finansieringsplan med angivelse af eventuel medfinansiering og anden ansøgt eller bevilget støtte.
 • CV på højst én side for nulevende kunstnere i udstillingen.
 • Højst fem sider med illustrationer.

Afrapportering

Når et projekt er afsluttet, skal ansøgeren/institutionen indsende et regnskab og udfylde et kort spørgeskema om projektforløbet, hvor der oplyses om den realiserede udstilling, formidlingstiltag, publikumstal mm. og om oplevelsen af selve ansøgningsforløbet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: sekretariatet@ncf.dk, 33 11 37 65