Ny Carlsbergfondet støtter danske kunstneres udstillingsmuligheder uden for Danmark ved at støtte udenlandske museers, kunsthallers og udstillingssteders ambitiøse og originale udstillinger af dansk kunst. Støtten skal bidrage til kunstneres synlighed i udlandet og styrke deres kunstneriske udvikling og netværk.

Dansk kunst kan bidrage kvalificeret og betydningsfuldt i en global sammenhæng. Med støtten til danske kunstneres udstillinger og samarbejder i andre lande og kulturer ønsker Ny Carlsbergfondet at styrke udviklingen af dansk kunst. Ny Carlsbergfondet vil samtidig bestræbe sig på at støtte projekter, der afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, medier, kuratoriske perspektiver, perioder, geografi, køn, kunstarter mv., samt at støtte udstillingsaktiviteter såvel på etablerede institutioner som i kunstens vækstlag.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder i udlandet/uden for Danmark.

Ansøgningsfrist

To årlige ansøgningsfrister i foråret og sensommeren. Der åbnes for ansøgninger den 7. august med ansøgningsfrist den 30. august 2023 kl. 12. Ansøgere kan forvente svar medio oktober 2023.

Ansøgningsproces

 1. Museet/kunsthallen/udstillingsstedet ansøger fondet om støtte til udstillingen.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • udstillingen er original og af høj kvalitet.
 • udstillingen på nytænkende måder gør dansk kunst relevant uden for Danmark.
 • udstillingen forholder sig relevant til væsentlige strømninger og spørgsmål i samfundet.
 • der indtænkes professionel og passioneret formidling for at gøre kunsten tilgængelig og nærværende.
 • involverede nulevende kunstnere honoreres.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Udgifter til væsentlige solo- og gruppeudstillinger med danske kunstnere.
 • Udgifter i forbindelse med danske kunstneres deltagelse på væsentlige gruppeudstillinger som fx internationale biennaler.
 • Udgifter til produktion af danske kunstneres værker (såfremt det tydeligt fremgår, at kunstnerne gives rimelige betingelser, og at der på forhånd er opnået enighed om ejerskab, evt. salg mv.).
 • Ny Carlsbergfondet støtter ikke lønmidler til fastansatte medarbejdere.
 • Udstillingskataloger søges særskilt i fondets publikationspulje.
 • Ny Carlsbergfondet støtter som udgangspunkt ikke flerårige udstillingsprogrammer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der:
  • forholder sig til de ovenfornævnte kriterier.
  • beskriver udstillingens koncept, kunstner- og værkudvalg samt formidlingsgreb.
  • redegør for udstillingens forankring i institutionens øvrige program og profil samt relation til institutionens eventuelle samling.
 • Detaljeret udstillingsbudget med angivelse af udgifter til f.eks. kunstnerhonorarer, research og rejser, transport, forsikring, udstillingsscenografi, formidling, kommunikation mv.
 • Finansieringsplan med angivelse af eventuel medfinansiering og anden ansøgt eller bevilget støtte.
 • CV på højst én side for nulevende kunstnere i udstillingen.
 • Højst fem sider med illustrationer.

Afrapportering

Når et projekt er afsluttet, skal ansøgeren/institutionen indsende et regnskab og udfylde et kort spørgeskema om projektforløbet, hvor der oplyses om den realiserede udstilling, formidlingstiltag, publikumstal mm. og om oplevelsen af selve ansøgningsforløbet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: sekretariatet@ncf.dk, 33 11 37 65