Henning Christiansen (1932-2008) er i musikkredse mest kendt som et af de vigtigste navne indenfor 1960’ernes ”Nye enkelhed” og 1970’ernes nyromantik, men han var mindst lige så vigtig for dansk kulturliv. Han var bindeled mellem udøvere fra forskellige kunstarter – billedkunst, litteratur, teater og film, og mellem Danmark og resten af Europa.

Hans arkiv lader læseren komme helt tæt på hans kontakter med både danske eksperimenterende kunstnere, kredsen omkring den tyske kunstner Joseph Beuys og med socialt engagerede kunstnere, filmmagere og tv-producere.

Fra Fluxus til Møn

Den vigtigste af de skelsættende forandringer, arkivet vidner om, er kunstens hybridisering. Siden 1960’erne kan man ikke længere skelne mellem musik, billedkunst og litteratur. Det faktum, at en komponists arkiv kan belyse billedkunstens udvikling i perioden, illustrerer hvor hurtigt og radikalt grænserne mellem kunstarterne blev nedbrudt.

For Christiansens vedkommende begyndte denne nedbrydning ved hans møde med Fluxus-bevægelsen i 1962. Fluxus var et netværk af internationale kunstnere, hvis produktion søgte grænseområderne mellem kunstgenrerne og mellem kunst og hverdag.

I 1970 flyttede Christiansen til Møn, og en ny fase i hans kunstneriske virke tog form. Han skrev slagsange, teaterstykker og vendte sig i højere grad mod populærkulturen. I det hele taget tog hans praksis en mere folkelig og tilgængelig drejning. I arkivet afspejler denne vending sig i en markant udvidelse af hans netværk, der nu også omfattede aktivister, teater-, film-, og tv-folk og repræsentanter for det venstreorienterede kunstliv i Danmark.

Gå til arkivet

En stor del af Henning Christiansens arkiv er nu digitaliseret og gjort tilgængeligt på Kilder til Dansk Kunsthistorie, og mere følger den kommende tid. Læs mere.

Kilder til Dansk Kunsthistorie – KTDK

I 2015 igangsatte Ny Carlsbergfondet digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. Fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitalisering og tilgængeliggørelse af kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner. KTDK rummer allerede nu et enormt kunsthistorisk kildemateriale, bl.a. Martinus Rørbyes rejsedagbøger, fynbomalernes brevvekslinger, J.T. Lundbyes samlede dagbøger, tidsskriftet Klingen og Elisabeth Jerichau Baumanns breve fra London. Læs mere.