De seks nyerhvervede værker reflekterer på hver deres måde menneskets etik og forhold til dets omgivelser. Refleksionerne sker på baggrund af forskellige tidsperioders verdensopfattelser og eksistensfilosofier, alle eksekveret i et stærkt og konsekvent formsprog.

Cathrine Raben Davidsens fantasifulde fortolkninger fra udstillingen Cathrine Raben Davidsen – Hybrid i 2023 indgår nu i Museet for Religiøs Kunsts permanente samling.

Hermatisicsmen

Værket As above, so below er en stor kultegning af et fiktivt sølandskab under en dramatisk himmel. Titlen er en kendt læresætning fra hermeticistiske skrifter, og betyder, at det hellige og det jordiske sameksisterer. Æstetisk udtrykkes dette i kontrasterne mellem lys og mørke i den spejlblanke sø, og de faretruende skyer. Landskabet, der er et populært motiv i kunsthistorien, er dog et usædvanligt motiv hos Cathrine Raben Davidsen.

De ti bud

You Shall Not Kill og Envy er titlerne på to værker, der begge illustrerer ét af de ti bud som Moses og det jødiske folk blev givet af Gud på Sinaibjerget i Det Gamle Testement. Raben Davidsen skildrer to af dem i et stærkt formsprog.

You Shall Not Kill er en dunkel, sort kultegning. Et feminint og dystert ansigt træder frem af tegningens dybsorte nuancer. Hun stirrer frem for sig med et sørgmodigt blik. Hovedet hænger tungt, og tegningens tekstur løber som et reb om hendes nakke. Om hun er offeret, synderen eller den der har mistet, gives der ikke svar på.

Envy, misundelse eller jalousi på dansk, er det tiende bud: Du må ikke begære din næstes hustru, eller noget der hører din næste til. Med blæk, olie, pastel og kul kalder Cathrine Raben Davidsen følelsen af misundelse frem på bomuldspapiret. En kvindeskikkelse omsluttes af bægerets brændende røde og orange flammer, alt imens hendes lange hår flagrer i vinden.

Den Guddommelige Komedie

Den tredje serie af de nyerhvervede værker refererer til Dante Alighieris (1265 – 1321) Guddommelige Komedie. Titlerne Inferno (after Dante), Virgil and Beatrice Looking into Paradise (after Dante) og Into the Abyss (After Dante) peger på forskellige passager i historien, der handler om en rejse igennem de tre dødsriger: Helvede, Skærsilden og Paradiset. Raben Davidsen lægger sig i forlængelse af en lang række af kunstnere, der har fortolket den senmiddelalderlige tekst her i blandt renæssancemaleren Sandro Botticelli (1445-1510).

Om Cathrine Raben Davidsen

Cathrine Raben Davidsen er født og opvokset i København. Hun har studeret på Instituto Lorenzo de´ Medici i Firenze, Vjije Akademie i Haag og har en kandidatgrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun arbejder i mange forskellige medier så som maleri, tegning, print og keramik og har skabt scenografi til Det Kongelige Teater. I 2015 blev hun udnævnt til Ridder af Dannebrog af H.M. Dronning Margrethe II.

Om Museet for Religiøs Kunst

Museet for Religiøs Kunst fokuserer på at indsamle, bevare, udstille og formidle kunstværker og genstande med religiøs eller åndelig betydning. Museumsbygningen ligger i Lemvig med udsigt til Limfjorden. Museets formål er at vise, hvordan den religiøse kunst kommer til udtryk i det 20. århundrede og i samtidskunsten. Museets samling indeholder værker af blandt andet Marc Chagall og Edvard Munch samt nutidige kunstnere som Alexander Tovborg og John Kørner.