Thomas Hirschhorn har givet sig i kast med Kunstforeningen Gl. Strands normalt så smukke rum og skabt en ekstrem forvandling, som vender op og ned på vores forestillinger om den gamle hæderkronede kunstinstitution.

DIY-æstetik

Hirschhorn skaber komplekse og kaotiske kunstinstallationer, som på radikal vis forvandler de rum, de placeres i. Han opbygger labyrintiske konstruktioner af diverse fundne genstande og billige materialer, som den besøgende kan fortabe sig i, sanseligt såvel som mentalt. Hirschhorn benytter en do-it-yourself æstetik som afsæt for at diskutere forbrugerisme og global politik. Og han kombinerer sit kunstneriske greb med en interesse for radikale og udfordrende tankesæt, som også ses hos de franske kunstnere og tænkere George Bataille og Gilles Deleuze.

Skrøbelige konstruktioner

I installationen på Gl. Strand er væggene kollapsede, mursten har løsnet og forskubbet sig – nogle er faldet på gulvet og har efterladt store huller i væggene. De bærende konstruktioner er ikke længere stabile, da de gamle egetræsbjælker nu ligger på gulvet. Indre konstruktioner, såsom rørføringer, er synlige, og de ellers så smukke rum, fredet af de danske myndigheder, er forvandlet til ukendelighed. Det, som forekom solidt, viser nu den skrøbelighed, som alle konstruktioner, illusioner og forestillinger besidder.

Dekonstruere for at rekonstruere

Ruinen, som står tilbage på Gl. Strand, giver anledning til at bygge på ny og starte forfra. I udstillingsperioden inviteres de besøgende til at deltage i arbejdet med at bygge op på baggrund af det, som er revet ned. I udstillingen findes en workshop, som fungerer som værksted for samtale og kunstnerisk produktion. Her kan de besøgende bygge ud fra de materialer, som ligger tilbage fra ruinen. I tillæg til udstillingen er en publikation, udarbejdet af Hirschhorn selv, som formidler hans tanker i skrift og billeder. Publikationen, som er støttet af Ny Carlsbergfondet, er udformet som en avis og indeholder udvalgte historiske og samtidige tekster, fx uddrag af Antonio Gramscis dagbøger fra hans ophold i fængslet under det fascistiske styre i Italien.

”Community of fragments” er planlagt til at løbe i perioden 2. marts til 11. april 2021. Da Thomas Hirschhorn ønsker, at publikum bruger udstillingen aktivt, er entréen gratis i hele udstillingsperioden. Mere information om udstillingen kan findes her.

Om Thomas Hirschhorn

Thomas Hirschhorn (f. 1957) er en schweizisk kunstner, som bor og arbejder i Paris. Hirschhorn har haft soloudstillinger over hele verden, fx Dia Art Foundation, New York, Pinakothek der Moderne München og Kunsthal Aarhus. Han er kendt for at skabe værker, som inddrager den pågældende institution, men også publikum. De fungerer som afsæt for samtaler om, hvad kunsten kan gøre i en bredere samfundsmæssig kontekst. Hirschhorn repræsenterede Schweiz ved Venedig Biennalen i 2011.