Videnskab|Lidenskab, som er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek, sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews. Hver gang på baggrund af et aktuelt tema og med gratis udskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium.

Madsen og Porsager

Er vi alene i universet? Har der været liv på Mars? Spørgsmålene har været en central drivkraft for Morten Bo Madsen, der har arbejdet med udforskningen af Mars siden 1996. Han er lektor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og har deltaget i seks NASA-missioner, senest den igangværende Perserverance-mission. Morten Bo Madsen er co-investigator på tre instrumenter på Perserverance-roveren, der landede den 18. februar 2021, og som nu runder et års tilstedeværelse på Mars. Sammen med kolleger på Niels Bohr Institutet har Morten Bo Madsen bidraget til udvikling af et sæt kalibreringstargets til udforskningsfartøjets hovedkamera Mastcam-Z. Hjertet i Perserverance-fartøjet er dog et prøveindsamlingssystem, der indsamler jordprøver fra Mars med det formål at afklare det helt store spørgsmål: Er der spor af forhistorisk liv på den røde planet?

Lea Porsager (f. 1981), der er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Städelschule i Franfurt am Main samt netop har færdiggjort sin ph. d. ved Lunds Universitet, tager favntag med både kvantefysik og spiritualitet i sit arbejde som kunstner. Hun bevæger sig adræt mellem disse to poler i en række forskellige medier herunder film, skulptur, fotografi og tekst. Lea Porsager kobler videnskab og esoterisk viden i sit arbejde og inviterer til nye læsninger og oplevelser af det, vi tror, vi allerede kender og ved. Hun arbejder som kunstner ligeledes med uendelige dimensioner men modsat fysikeren tilgår hun arbejdet via meditationer. Ved en række udstillinger i København, Stockholm, Oslo, Milano og New York har Lea Porsager de senere år skabt anderledes kropslige oplevelser ved at fremstille og arbejde med ellers velkendte objekter i nye sammenhænge.  

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både vidtfavnende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at skabe et format til at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.