Videnskab|Lidenskab sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne til samtaler over et aktuelt tema. Samtalerne rundes af med gratis udskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium. Videnskab|Lidenskab foregår i Glyptotekets Festsal og er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek.

Imer og Hasle

Vi kender alle Jellingstenen, der blev rejst af Harald Blåtand. Men hvordan har helt almindelige mennesker brugt skriften i deres liv og hverdag i middelalderens Danmark? Lisbeth Imer er cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi, og som Danmarks førende runeekspert er det Lisbeth Imer, der undersøger og vurderer alle nye runegenstande, som findes i Danmark. Lisbeth Imer forsker blandt andet i den brede befolknings kendskab til og kundskab udi skrift i Danmark ca. 1050-1350. Hendes forskning peger på, at skriftsproget har været langt mere udbredt blandt almindelige mennesker end hidtil antaget – blandt andet til at skrive hverdagsbeskeder og gældsbeviser. Men hvordan lærte man egentlig at skrive i en tid uden etableret skolevæsen? Hvem var det, der kunne læse og skrive? Og hvad er vigtigt at holde sig for øje, når det gælder afkodning af gammel skrift?

Gudrun Hasle (f. 1979) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Hasle arbejder med tekst, broderi og maleri i sin kunstneriske praksis. Helt centralt for hendes værker er brug af tekst og tegn, hvor hun eksplicit omfavner sin egen ordblindhed. Her maler eller broderer Gudrun Hasle hudløst ærlige ord og sætninger med alle de stavefejl, der opstår, når hendes tegn ikke korrigeres. På den måde fremkommer nye ord og betydninger, der får beskuerens parader til at falde og giver plads til refleksioner over det skrevne sprogs betydning. Med en insisterende ærlighed åbner Gudrun Hasle døren til et særligt rum, hvor humor, alvor og det finurlige trives side om side.

Hasle insisterer på det langsommelige, når hun broderer sine levede erfaringer. Både i værkernes tilblivelsesproces, men også hos beskueren, som må tage sig tid til at afkode en ukorrekt sproglig virkelighed. Hendes kunst giver samtidig et nyt sprog til sårbarheden, når hun sætter ord på nogle af de almenmenneskelige følelser, der kan være svære at tale om.

Se film om Gudrun Hasle.

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både vidtfavnende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.