Med i alt 215 breve, fotografier og andre dokumenter belyses i samlet form den danske billedkunstner Vilhelm Bjerke-Petersens forbindelse til den internationale surrealistbevægelse og andre internationale kunstnerkollegaer. Gennem korrespondancer mellem Bjerke-Petersen og en lang række af Europas surrealister kaster kildematerialet nyt lys over de danske surrealisters forhold til den internationale surrealistbevægelse. Hele materialet er nu tilgængeligt på Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Et internationalt udsyn

Kunstnerkollegaen Asger Jorn beskrev Vilhelm Bjerke-Petersens indsats for dansk kunst således:

”En kunstner vender i begyndelsen af trediverne fuldstændig op og ned på dansk kunstliv, bliver udgangspunktet for en ny kunstnerisk tendens og saa fosvinder han lige saa stille ud af billedet og bliver fejret i udlandet, men er en ’død’ mand i sit eget land”.

Vilhelm Bjerke-Petersen blev kun 47 år gammel men nåede i sin levetid at gøre sig bemærket i udlandet og var i tæt brevkorrespondance med en række af det 20. århundredes væsentligste europæiske kunstnere. Heriblandt findes breve fra Yves Tanguy, André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, Hans Arp og Sophie Taeuber-Arp. Brevene bærer vidnesbyrd om Bjerke-Petersens internationale udsyn, og hans kontakter udgør fundamentet for de danske surrealisters efterfølgende deltagelse i de store surrealistudstillinger i London i 1936 og Paris 1938 og 1947. 

Et indblik i kunstnernes liv

Kilderne åbner op for både Vilhelm Bjerke-Petersen kunstneriske virke, og hvordan de skiftende tider prægede hele kunstbranchen. I brevene findes førstehåndsberetninger fra bruddet i den danske surrealistiske bevægelse med Linien med Richard Mortensen og Ejler Bille på den ene side og Bjerke-Petersen på den anden side. Men brevene giver også indsigt i Bjerke-Petersens internationale samarbejde. I et brev fra Sophie Taeuber-Arp til Bjerke-Petersen beskriver hun en kaotisk taxatur, hvor flere værker blev beskadiget, til en udstilling i Oslo, som de planlagde sammen med Hans Arp i 1939. I den senere del af kildematerialet får vi et indblik i kunstens forhold under Anden Verdenskrig. Den engelske kunstkritiker Herbert Read skrev om forholdende i England i maj 1945:

”Here in England there has been little activity during the war: The bombing dispersed the artists, many went to America, no exhibitions could be held. Things are gradually reviving, but slowly.”

Bjerke-Petersens internationale brevudveksling er utrolig omfangsrig og forgrenet, hvilket kaster nyt lys over det internationale kunstlivs reelle betydning for den danske surrealistgruppe.

Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK

I 2015 igangsatte Ny Carlsbergfondet digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. Fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitalisering og tilgængeliggørelse af kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner. KTDK rummer allerede nu et enormt kunsthistorisk kildemateriale, bl.a. Martinus Rørbyes rejsedagbøger, fynbomalernes brevvekslinger, J.T. Lundbyes samlede dagbøger, tidsskriftet Klingen, Elisabeth Jerichau Baumanns breve og Henning Christiansens arkiv. Læs mere.