Adam Oehlenschläger kaldte ham ”Danmarks Phidias” efter den græske antiks store billedhugger. Og Johannes Wiedewelt (1731-1802) har da også sat et markant aftryk på dansk skulptur, både som efterspurgt hofbilledhugger og professor og direktør ved Kunstakademiet. Det mangeårige venskab med tidens store kunstteoretiker, den tyske arkæolog og kunsthistoriker Johann Winckelmann, bidrog afgørende til, at Wiedewelt blev en tidlig og væsentlig eksponent for nyklassicismen i Danmark.

Efter lange udlandsrejser til bl.a. Frankrig og Italien fik Wiedewelt fra 1759 talrige opgaver for kongehus og adel. Mest kendt er Christian 6.’s sarkofag (1760-68) og Frederik 5.’s gravmæle (1769-75), som begge befinder sig i Roskilde Domkirke. Sammen med Nicolas-Henri Jardin og på baggrund af udførlige studier af fransk og engelsk havekunst udførte Wiedewelt også omlægningen og den skulpturelle udsmykning af Fredensborg Slotshave, som den stort set tager sig ud i dag.

Gå til arkivet

Rejser, arbejde og liv er de væsentlige tråde i Wiedewelts efterladte papirer, som til daglig befinder sig på Det Kongelige Bibliotek. Centralt i disse er Wiedewelts biografi, en kronologisk værkfortegnelse samt et alfabetisk register til værkfortegnelsen. Det er disse håndskrevne dokumenter, som er blevet digitaliseret, transskriberet og nu for første gang udgivet samlet. Det omfattende materiale er frit tilgængeligt for alle på Kilder til Dansk Kunsthistorie. Det søgbare materiale er desuden suppleret med en række introducerende artikler, forfattet af mag.art. Karin Kryger og dr.phil. Vibeke Winge, som også står bag arbejdet med det originale kildemateriale.
Læs mere.

Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK

I 2015 igangsatte Ny Carlsbergfondet digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. Fondet har stillet midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitalisering og tilgængeliggørelse af kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner. KTDK rummer allerede nu et enormt kunsthistorisk kildemateriale, bl.a. Martinus Rørbyes rejsedagbøger, fynbomalernes brevvekslinger, J.T. Lundbyes samlede dagbøger, tidsskriftet Klingen, Elisabeth Jerichau Baumanns breve, Vilhelm Bjerke-Petersens internationale korrespondancer og Henning Christiansens arkiv.
Læs mere.