Læs publikationen

Forskningsinitiativet omfatter ph.d.-stipendier, postdoc-stipendier og støtte til individuelle forskningsprojekter. Et hovedsigte har været at skabe frugtbare forbindelser mellem universiteternes og museernes forskning gennem fællesprojekter og kombinerede ansættelser. 

Frem til nu har i alt 61 forskere været tilknyttet initiativet. Dertil kommer etablering og drift af et femårigt forskningscenter, ”Kunsten som Forum”, på Københavns Universitet.

Der er opslået nye forskningsstipendier med ansøgningsfrist 18. september 2020. Læs opslaget her.