OPEN CALL: Ny Carlsbergfondet søger kunstnere til Stedet Tæller X.

 

Det skal være lettere for flere mennesker at opdage og opleve landets helt særlige steder. Derfor er den filantropiske forening Realdania og Ny Carlsbergfondet gået sammen om indsatsen Stedet Tæller X, der nu støtter ni projekter i de danske landkommuner. Bag projekterne står en lang række kommuner, Naturstyrelsen og lokale foreninger med ildsjæle, der kender og brænder for deres lokalområde. Alle har de budt ind med et særligt sted og en god idé til, hvad der kan styrkes gennem arkitektur og kunst. I alt får de ni projekter godt 39 mio. kr. i støtte.

”Vi ved fra andre projekter, at arkitektur og kunst kan give særlige steder det "ekstra", der fører til lokal identitet, stolthed og fællesskab i hverdagen. Derfor er det en kæmpe glæde, at vi nu kan støtte ni formidable steder med at udvikle deres X-faktor og gode ideer. Blandt stederne er både kendte perler som Skagen og Rømø, men også stærke lokale steder som Langør havn og en staldruin på Langeland,” fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania 

De ni ideer tager afsæt i alt fra bygningskulturen til naturen og fremtidens fortællinger. Ved Sønderstrand på Rømø vil man iscenesætte de grænseløse horisonter, havet, sandet og himlen i stedet for den nuværende skilteskov og parkeringsplads. På Langeland skal en gammel staldruin ved Lindelse Mølle udvikles til en ny oplevelse og et lokalt mødested med fokus på kultur og kulturarv. I Hadsund skal fjordlandskabet trækkes ind i byen. Og i Rødby, vil man skabe et lokalt udflugtsmål og nationalt vartegn i krydset mellem rå natur og infrastruktur til glæde for lokale borgere og brugere af den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Hvordan de fysiske projekter helt konkret kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt. Det skal kunstnere og arkitekter give deres bud på i den kommende tid.

”Vi har sammen udvalgt ni stærke steder og projektideer. Nu inviterer vi kunstnere og nyetablerede tegnestuer til at komme med deres bud på, hvordan ideerne bag de ni projekter kan forløses. Nogle steder vil arkitekter arbejde alene. Andre steder vil kunstnere og arkitekter arbejde sammen om at skabe de nytænkende og inddragende projekter med blik for stedernes kvalitet og lokale historier,” fortæller Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.  

Til vinter skyder Ny Carlsbergfondet og Realdania gang i to forskellige idékonkurrencer, der skal resultere i konkrete forslag for de ni udvalgte steder. Den ene er en åben konkurrence for nyetablerede tegnestuer. I den anden kan prækvalificerede kunstnere byde ind på projekter og udvikle dem i samarbejde med arkitekter. Kunstnerne udvælges på baggrund af et open call og vælger herefter selv den nyetablerede tegnestue, de ønsker at samarbejde med.

I alt fire steder er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrencen, mens fem indgår i arkitekturkonkurrencen. De første projekter forventes at være klar til realisering i 2024/25.

 

De fire udvalgte projekter til kunst- og arkitekturkonkurrencen er:
 

Ankomsten på Grenen - Skagen

Grenen er en af de største naturattraktioner i Danmark. Her er ideen at binde bunkere i klitlandskabet sammen i en helhedsoplevelse, så besøget i Skagen handler om andet og mere end at nå ud til hovedattraktionen, Grenens spids. Bunkerne skal transformeres til nye opholds- og mødesteder og på bedste vis forene kunst, kulturarv, arkitektur og natur i nye fortællinger, henvendt til både lokale og Grenens mange besøgende. 

Adresse: Fyrvej 59, 9990 Skagen
Projektejer: Frederikshavn Kommune
Støttebeløb: 4.000.000 kr.

Grænseløse horisonter - Rømø

På Sønderstrand er der grænseløse horisonter, hav og himmel, sand og skønhed så langt øjet rækker. Nu skal den eksisterende ankomstplads forvandles fra parkeringsplads og skilteskov til en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring. Oplevelser, som samtidig skal være tilgængelige for alle.

Adresse: Sønderstrandvej, 6792 Rømø
Projektejer: Naturstyrelsen   
Støttebeløb: 4.275.000 kr.

Holmsland Hotspot - Ringkøbing

Ved smukke Ringkøbing Fjord ligger Kloster Surfspot – det internationalt anerkendte kitesurfspot på Holmsland. Projektet skal gennem kunstnerisk intervention skabe et nyt lokalt mødested omkring spottet ved en ny dagligvarebutik. Ønsket er at få skabt en stærk identitet og anderledes ramme om mødet mellem lokale, surfere og de mange gæster og turister, der året rundt besøger Holmsland Surfspot. 

Adresse: Klostervej, 6950 Ringkøbing 
Projektejer: Holmsland Sogneforening og Holmsland Brugsforening
Støttebeløb: 4.825.000 kr.

Infrastruktur X Rå natur - Rødby

Langs motorvejen ved Rødby, skal der skabes et landskabsværk i stor skala i krydset mellem den lineære, larmende infrastruktur, der bevæger folk, og et nyt areal udlagt til vild natur og rekration. Værket skal være et vartegn og tilbyde en naturfyldt pause for både lokale og de rejsende mellem Tyskland og Danmark. Infrastruktur X Rå natur skal kunne ses på afstand i høj fart på motorvejen og samtidig også kunne opleves tæt på. 

Adresse: Ottelundevej, 4970 Rødby
Projektejer: Naturstyrelsen Storstrøm
Støttebeløb: 3.750.000 kr.

 

Kontakt

Ny Carlsbergfondet
Trine Møller Madsen, projektchef
31155788

Realdania
Stine Lea Jacobi, programchef
21747725

Stedet Tæller X
Kira Maria Svankjær, sekretariatsleder
22315973

 

Læs mere om Stedet Tæller X.