I Danmark er vi er dygtige til at dyrke og styrke de særlige steder. De steder, der ikke lige kan flyttes og er tæt på umulige at kopiere. 

Stedet Tæller X er et fælles initiativ fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til at udvikle disse helt sjældne steder rundt om i Danmark. Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at gøre det lettere for flere at opdage og opleve landets særlige steder - både for dem, der besøger stedet og for dem, der bor der.  
I de seneste måneder har kunstnere og nyetablerede tegnestuer udviklet idéer til, hvordan man kan arbejde med de udvalgte steder. Efter et grundigt bedømmelsesforløb med fagdommere er otte vinderforslag nu blevet udvalgt til at gøre ideerne til virkelighed. 

"Vi er overvældet af de mange stærke bud, der er kommet ind. Både fra kunstnere og arkitekter har vi oplevet en kæmpestor interesse for at arbejde med potentialerne på de særlige steder. Det vidner om en stor kreativitet og talentmasse blandt de nyetablerede tegnestuer og kunstnerne. Derfor er det også nogle virkelig stærke vinderforslag, som vi har valgt i samarbejde med repræsentanter for lokalsamfundet. Fra andre projekter ved vi, at arkitektur kan løfte særlige steder, så det styrker den lokale identitet og fællesskabet. Det tror vi også på, at de otte projekter i Stedet Tæller X vil," siger Stine Lea Jacobi, der er programchef i Realdania. 

Initiativet er delt op i et kunst- og arkitekturspor, hvor en kunstner og en tegnestue skal arbejde sammen på tre projekter og i et rent arkitekturspor med fem projekter. 

De tre projektsteder i kunst- og arkitektursporet er Sønderstrand på Rømø, Holmsland ved Ringkøbing Fjord og Rødby ved Femern Bælt-forbindelsen. De fem projektsteder i arkitektursporet er Brolandingen i Hadsund, Flyndersø Mølle ved Skive, Lindelse Mølle på Langeland, Langør Havn på Samsø og Slivsø syd for Haderslev.

"De projektvinderne i kunst- og arkitektursporet tilbyder alle noget særligt for både lokale og besøgende. På trods af en enorm forskellighed i vinderprojekterne, har de det til fælles, at de alle demonstrerer en helt særlig forståelse for, hvordan kunsten kan forløse stedernes potentiale, og hvordan det tværfaglige samarbejde mellem kunsten og arkitekturen løfter stederne. Disse idéoplæg er hver især blændende, og jeg glæder mig meget til at se dem blive realiseret i de kommende år, så kunsten kan opleves der, hvor folk færdes," siger Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.

De lokale projektejere vil inden sommerferien mødes med kunstnere og tegnestuer for at tage hul på arbejdet med at omsætte idéerne til virkelighed.

FAKTA - Projektsteder der skal udvikles

De otte projektsteder, der skal udvikles, er placeret i hele landet.

Kunst- og arkitektursporet

Rømø
På Sønderstrand er der grænseløse horisonter, hav og himmel, sand og skønhed så langt øjet rækker. Nu skal den eksisterende ankomstplads forvandles fra parkeringsplads og skilteskov til en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring. 

Vinderprojektet med titlen Vejs Ende er skabt af kunstner Karin Lind og tegnestuen Nyboe Andersen Landskab. I Vejs Ende foldes Sønderstrand ud i et geomorfologisk perspektiv fra Rømøs opståen som sandbanke over nutidens menneskelige aktiviteter til fremtidens klitlandskaber med følgende tre greb: Sønderstrandvej som tidslinje, ankomststed med skulpturel regenerering af landskabet, udsigt til fremtidens landskabelse.

Vejs Ende er en robust og overbevisende idé til, hvordan man med simple, men poetiske greb kan løfte ankomsten til Sønderstrand og på nænsom vis sætte ramme om oplevelsen af den grænseløse horisont og samtidig skabe gode muligheder for ophold og fællesskab.

Læs mere på ny-carlsbergfondet.dk.

Rødby 
Langs motorvejen ved Rødby skal der skabes et landskabsværk i stor skala - dér, hvor den nye Femern Bælt-forbindelse kommer til at krydse det landskab, som landbruget har været med til at forme i århundreder. 

Vinderforslaget, der er udført af kunstner Amitai Romm og tegnestuen Djernes & Bell, består af tre monumentale lydskulpturer, der integreres i landskabet som et stykke land art. Skulpturerne fungerer som akustiske spejle - paraboler eller ører - der opfanger og forstærker lyden i området: Motorvejens monotone susen, fuglesang og lyde fra de besøgende på stedet. Ligesom infrastrukturen skaber forbindelse mellem Danmark og Tyskland, skal ørerne skabe nye forbindelser mellem de besøgende og omgivelserne. 

Med en betragtelig volumen og højde på over 12 meter vil de tre skulpturer påkalde sig opmærksomhed, både i bil på afstand og til fods i nærområdet. I sidstnævnte situation kan ørerne fungere som nedslag på en lydvandring, hvor de besøgendes egne sanser bringes i spil.

Læs mere på ny-carlsbergfondet.dk.

Holmsland
Ved smukke Ringkøbing Fjord ligger det internationalt anerkendte kitesurf-spot Holmsland Surfspot. Projektet skal gennem kunstnerisk intervention skabe et nyt lokalt mødested ved en ny dagligvarebutik i byen Kloster. 

Konkurrencevinderne, kunstner Mette Winkelmann og tegnestuen Sophie Sahlquist Landskab, skitserer en horisontal bygningskrop - en trappeskulptur i tegl - der skydes ind mellem markerne og Brugsens parkeringsplads. 

Den side af skulpturen, som vender mod Brugsen og Kloster by, fremstår som en lodret mur. Her skabes adgang til skulpturens indre med faciliteter som omklædningsrum, toilet og køkken og samlingsrum. Den anden side af skulpturen, der vender mod kysten, udformes som et trappelandskab. Med inspiration fra fjorden og naturens saltkrystaller er trappen komponeret over et geometrisk mønster. 

Trappeskulpturen binder kunst og arkitektur sammen i en sømløs enhed. Med sin monumentale, særegne kileform vil skulpturen fungere som en stærk stedmarkør, der vil vække opsigt på afstand, mens farvepaletten fra tegl og hav, forbinder skulpturen med de landskabelige omgivelser, stedets liv og lokalhistorie.

Læs mere på ny-carlsbergfondet.dk.

Arkitektursporet

Hadsund
Hadsund skal have en ny havnepark, hvor vandet, vinden og fjordens dyreliv kan opleves tæt på. Et fysisk rum, der binder by og fjord sammen og som fremhæver og formidler byens identitet. 

Vinderforslaget med titlen Broparken i Hadsund er skabt af tegnestuen Bara Land. 

Forslaget tager afsæt fjordnaturens evigt skiftende farver og tilstande - landskabet er byens 'naturarv'. Ved at bygge videre på netop naturarven bliver stedets styrker fastholdt og kan også videreudvikles over tid.

Læs mere om projektet på realdania.dk.

Skive
Flyndersø Mølle ligger få kilometer fra Skive ved bredden af Danmarks største hedesø. Ønsket er at skabe en forbindelse mellem søen, landskabet og den gamle mølle. 

Vinderforslaget med titlen Flyndersø Mølle - åbninger i landskabet er skabt af Jesper Kusk Arkitekter, VEGA Landskab og Betak Arkitekter.  

De besøgende kommer til at opleve Flyndersø på flere niveauer. Når de besøgende nærmer sig Flyndersø Mølle fra Herningvej, danner marklandskabet og plantagerne rammen for oplevelsen. Når de parkerer bilen eller cyklen, leder en sti dem gennem møllehuset og ud på en gangbro, som åbenbarer søens spejl. 

Læs mere om projektet på realdania.dk.

Samsø
På Langør Havn på Samsø skal landskabsarkitektoniske greb forløse havnens potentiale og formidle områdets kulturhistorie og natur. 

Vinderforslaget med titlen Længslernes Bugt - Langør Havn er skabt af Os Arkitekter. 

Forslagets omdrejningspunkt er et kompas, der skal indarbejdes i belægningen. Kompasset peger både ind på havnen som et fysisk sted, men samtidig peger kompasset også ud i verden og gør Langør Havn til en del af landskabet, fjorden og Danmark. Vinderforslaget har skabt et overbevisende samspil mellem natur, kulturhistorie og det maritime havnemiljø. 

Læs mere om projektet på realdania.dk.

Langeland 
Den gamle mølle i Lindelse på Langeland skal udvikles til et kulturelt mødested og arkitekturen skal fremhæve stedets historie. Målet er at skabe nyt liv omkring den gamle mølle. 

Vinderforslaget med titlen Lindelse X Møllestue er skabt af Folk Arkitekter. 

Tegnestuen har skabt 'huset i huset'. Ideen er at opføre et nyt hus inden i den eksisterende staldruin.

Forslaget skaber rum til forsamlinger i de autentiske rammer og viderefører den poetiske karakter, som besøgende oplever ved møllen. Vinderforslagets ambition er også at lade lokale håndværkere udføre projektet i enkle, bæredygtige og traditionelle materialer. 

Læs mere om projektet på realdania.dk.

Haderslev

Slivsø ligger syd for Haderslev tæt ved Hoptrup. Potentialet for naturoplevelser bliver gentænkt her, og det gamle pumpehus og platformen ved søen, bliver omdrejningspunkt for naturformidling til især børn og unge.  

Vinderforslaget med titlen Potentialer ved Slivsø - udsigt giver indsigt er skabt af Pax Architects. 

Forslaget griber det storslåede landskab, og Slivsø bliver en destination for naturformidling.

Forslagets enkle greb understøtter områdets naturlige herlighed. Bedømmelsesudvalget har haft fokus på de daglige brugeres behov, og på at stedet skal kunne benyttes 365 dage om året. 

Læs mere om projektet på realdania.dk.

FAKTA - Processen for Stedet Tæller X

Gennem et projektudviklings- og ansøgningsforløb i vinteren 2022/23 har interesserede kunnet byde ind med særlige steder i landkommunerne til Stedet Tæller X. Der kom i alt 19 forslag ind. Ni projekter blev siden valgt ud til at få støtte og heraf bliver otte nu realiseret. 

Bag projekterne er en lang række kommuner, lokale foreninger med ildsjæle, der kender og brænder for deres lokalområde, samt i tre projekter Naturstyrelsen. Alle har de budt ind med et særligt sted og en god idé til, hvad arkitektur og kunst kan gøre for at styrke netop deres sted. 

I efteråret 2023 og vinteren 2024 blev et open call rettet mod kunstnere og tegnestuer, der havde faglige ambitioner og mod på at udvikle et af projektstederne i et tværfagligt samarbejde.

Herefter blev afholdt to konkurrencer. En konkurrence i kunst- og arkitektursporet, hvor kunstnere sammen med en nyetableret tegnestue kunne byde ind med et idéoplæg til fire af projekterne. Og en åben konkurrence i arkitektursporet, hvor nyetablerede tegnestuer kunne formulere deres visioner for og ideer til de fem projekter. 

Konkurrencevinderne på de i alt otte projekter, der er valgt til at blive realiseret, er nu fundet efter et grundigt forløb, hvor to faglige bedømmelsesudvalg med lokal repræsentation har udvalgt vinderprojekterne.