Ny Carlsbergfondet vil med en ny pulje støtte udstillinger. Museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder kan søge puljen, der fremover bliver uddelt halvårligt med det formål at stille økonomiske midler til rådighed for professionelle udstillingsaktørers arbejde med at udvikle og gennemføre udstillinger.

Med puljen ønsker Ny Carlsbergfondet at bidrage til at tilgængeligøre kunsten overfor et bredt publikum og dermed udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst.

”Med udgangspunkt i fondets nytiltrådte strategi, Levende kunst til det levende folk, tager vi nu hul på en række nye initiativer, der skal bidrage til at styrke kunstlivet. Vi introducerer et for fondet helt nyt tiltag i form af en udstillingspulje. Denne nye pulje knytter sig til det støttebehov, vi ser og hører fra landets kunstmuseer, kunsthaller og udstillingssteder om økonomisk hjælp til at udvikle og gennemføre udstillinger. Vi håber, at dette initiativ vil hjælpe med at løfte og udvikle det enormt kvalificerede udstillingsarbejde, der allerede udføres rundt om i landet,” siger Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.

Fokus på bredde og mangfoldighed
Ny Carlsbergfondet betragter udstillingsformatet som afgørende for udviklingen af både kunsten og kunsthistorien, og der vil derfor være et særligt fokus på at støtte udstillingsprojekter, der er forankret i udstillingsstedernes øvrige program, samling og identitet. Med udstillingspuljen ønsker fondet samtidig at sikre, at de midler der uddeles, underbygger bredde og mangfoldighed i forhold til udstillingssteder, køn, kunstnerskaber, medier og kuratoriske perspektiver.

”Vi ser det som en væsentlig opgave at understøtte udstillinger på både etablerede institutioner og i vækstlaget, der agerer i periferien af de traditionelle kunstmiljøer. Samtidig er det for bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet principielt og vigtigt, at de projekter, vi med puljen fremadrettet støtter, afspejler både bredde og mangfoldighed i alle kunstens aspekter,” siger Christine Buhl Andersen.

Puljen vil fremover have to årlige ansøgningsrunder.

Læs mere om puljen og ansøgningsspecifikationer her.