Ny Carlsbergfondet støtter udgivelsen af kunstfaglige forskningsbaserede publikationer, som med faglig originalitet bidrager til nye indsigter i kunstens historier og til at stimulere studiet af kunst og kunstvidenskab. Kunsten og kunstvidenskaben kan være et oplysende og værdifuldt bidrag til samfundets debatter, hvilket aktuelle og relevante udgivelser kan understøtte.

Ny Carlsbergfondet bestræber sig på, at de støttede publikationer afspejler en bredde og mangfoldighed i forskningsemner og -perspektiver samt institutionelle forankringer.

Ny Carlsbergfondet støtter også udgivelser, der involverer samarbejde mellem danske og udenlandske forskere eller institutioner.

Hvem kan søge?

Kommercielle og ikke-kommercielle ansøgere, individuelle forskere og forskere tilknyttet forskningsprojekter forankret på universiteter eller museer.

Ansøgningsfrist

I efteråret 2024 vil der være én ansøgningsfrist for publikationer. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning om støtte sendes gennem fondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
 3. Ansøger får besked gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • publikationen er original og af høj kvalitet.
 • publikationens indhold er aktuelt og relevant for samtiden.

Det er et krav, at publikationen er peer reviewed.

Hvad kan der søges støtte til?

Alle udgifter forbundet med udgivelsen af publikationen, f.eks. tryk og indbinding, forlagsredaktion, korrektur, design og billedrettigheder. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale der ikke overholder formalia vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Synopsis, der beskriver forskningens originalitet og relevans samt state of the art indenfor det pågældende emne på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Indholdsfortegnelse på højst en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • CV på forfattere. Maks. en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum pr. forfatter (der må foretages et prioriteret udvalg ved flere forfattere).
 • Budget og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt bevilget fondsstøtte.
 • Evt. forlagskalkule.
 • Evt. aftale med forlag.
 • Evt. visuelt materiale må højst fylde 5 sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Udgives publikationen i regi af en institution, skal institutionens leder være afsender på ansøgningen.

Afrapportering

Fondet tilsendes to eksemplarer af publikationen efter udgivelse med mulighed for at rekvirere yderligere eksemplarer. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet og modtaget hos Ny Carlsbergfondet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.