Når Ny Carlsbergfondet donerer kunst, forpligter modtagerinstitutionen sig til at opbevare dem under forsvarlige forhold. For at mindske store skader og derved undgå dyre restaureringer er det vigtigt at vide, hvordan man passer på kunsten:

Hvor ofte bør jeg tilse værkerne?

Kunst ældes og nedbrydes som alle andre materialer, og der opstår slid og skrammer grundet daglig udstilling og brug. Med den rette placering af værket og et jævnligt tilsyn kan man gøre meget for at undgå fysiske skader på kunstværker og udsætte den naturlige nedbrydning mest muligt. Kunstværker, der er deponeret af Ny Carlsbergfondet, bør tilses en gang om året for akut opståede skader samt for at opdage skader forårsaget af naturlig nedbrydning og ælde. Har man en stor samling kunst, kan det være en fordel at etablere en ordning hos en konservator, som kan komme og besigtige værket. 

Følgende punkter er vigtige at forholde sig til, når man tilser værkerne:

 • Er værket meget snavset/støvet, eller er der synlige skader som flænger, buler, løs maling, skjolder eller lignende? 
 • Er placeringen optimal? Er der risiko for daglig slitage fra berøring, lys- og varmepåvirkninger fra lyskilder, solen eller radiatorer?
 • Er ophænget sikkert?

Gå til Skader på maleri og Skader på papir og fotografisk materiale

Hvordan sikrer jeg, at kunstværket hænger godt?

Undgå så vidt muligt at placere kunstværker følgende steder:

 • På ydermure, da disse er kolde og skaber kondens og fugt bag på kunstværkerne. Montering af isolerende bagplade samt afstandsklodser bag på værket kan afhjælpe problemet.
 • I direkte sollys fra vinduer, især sydvendte vinduer. Anvend solafskærmning.
 • Under en stærk spot, da den afgiver kraftig varme og meget lys. Evt. skift til LED-pære.
 • Tæt over en radiator, da malerier tager skade af den varme og tørre luft.
 • Steder, hvor der er daglig slitage fra tæt passage. I så fald bør der opsættes glas/plast foran værket eller monteres anden afskærmning eller barriere.

Hvordan håndterer jeg et kunstværk?

Skal man håndtere og flytte rundt på et kunstværk, gælder følgende råd:

 • Hav altid nyvaskede hænder eller rene bomuldshandsker på, da fingeraftryk med tiden udvikler sig til mærker på værket.
 • Skub aldrig fingrene ind mellem lærred og blændramme på malerier, da det løsner malingen og laver buler.
 • Bær aldrig værket i wireren alene, men hold i stedet værket med en hånd på begge sider eller med én hånd under og én hånd på siden af værket.
 • Placer værket på et blødt tæppe eller lignende.

Hvad gør jeg, hvis kunstværket skal nedtages midlertidigt eller permanent?

Skal kunstværker nedtages midlertidigt, er det vigtigt at stille høje krav til opbevaringsforholdene. Her gælder følgende råd:

 • Undgå især placering i fugtige kældre, i ikke-isolerede loftsrum samt op ad ydermure.
 • Opbevar kunstværkerne stående forside mod forside/bagside mod bagside, for at forhindre øskner og wirer på bagsiden i at skrabe mod forsiden af kunstværket.
 • Sæt evt. pap/tæppe mellem værkerne, så rammer og maleri skånes mod slid, skrab og buler.
 • Sæt værkerne op på en afstandsklods, så de er fri af gulvet.

Hvordan ser skaderne ud, og hvad gør jeg, hvis der opstår skader på kunstværket?

Læs og download Skader på maleri og Skader på papir og fotografisk materiale

Her kan du finde fotos og en gennemgang af de oftest forekommende skader på maleri og grafisk kunst.

Forsøg aldrig at udbedre skaden selv, men kontakt i stedet en uddannet maleri- eller papirkonservator. I tilfælde af, at skaden skyldes ydre påvirkninger som høj varme, tør luft, fugt, lys, luftforurening og slitage, er der mange ting, man selv kan gøre for at mindske risikoen for lignende skader i fremtiden. Se ovenfor: Hvordan sikrer jeg, at kunstværket hænger godt?

Kan jeg selv rengøre/afstøve et kunstværk, hvis det bliver snavset?

Mange materialer kan ikke tåle almindelig rengøring med væsker og nogle heller ikke afstøvning.

Derfor skal man som hovedregel altid overlade rengøring til en konservator, der har kendskab til kunstværkets bevaringstilstand samt de materialer, som kunstværket er opbygget af. I visse tilfælde kan man forsigtigt børste støv af med en meget blød specialpensel, men først efter rådgivning med en konservator om det enkelte værk.

Hvis der er glas for kunstværket, bør man aldrig spraye med vand eller rengøringsmiddel direkte på glasset. Benyt i stedet en tør mikrofiberklud eller med et stænk af vand på kluden.

Skal rammen afstøves, så undersøg altid om det er løs farve eller forgyldning. Anvend aldrig en almindelig støvsugerbørste eller en våd klud, men i stedet en meget blød pensel af grævlinge- eller gedehår. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere ønsker at have de deponerede kunstværker hængende?

Tag kontakt til Ny Carlsbergfondet for at koordinere returnering.

Hvordan får jeg kontakt til en konservator?

Søg efter en konservator eller et konserveringsværksted, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservatorskolen ved KADK eller fra en tilsvarende anerkendt konserveringsfaglig uddannelsesinstitution.