Bogen Connectedness: An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene præsenterer en usædvanlig samling af refleksioner over den tid, vi lever i. Her er bidrag fra blandt andet Bruno Latour, Katherine Richardson, Donna Haraway, Astrida Neimanis, Rune Bosse, SUPERFLEX,

Josefine Klougart med flere. Udstillingen og publikationen tilbyder således forskellige perspektiver og undersøgelser af vilkårene for at være menneske i den antropocæne tidsalder.

Tingenes forbundethed

Vi befinder os i en ny geologisk tidsalder. I denne nye tid, som betegnes den antropocæne, udgør vi mennesker en betydelig geologisk faktor, og en egentlig grænse mellem mennesker og natur eksisterer ikke. Vi tvinges til at øge vores bevidsthed om tingenes forbundethed. Og det er denne gensidige afhængighed, som udforskes både på udstillingen i Venedig 2021, men også i de knap 100 forskellige biddrag i bogen.

Frugtbart krydsfelt af bidragsydere

Med udgangspunkt i dét, der binder os sammen, og dét som knytter os til vores omgivelser, præsenterer bogen synsvinkler, viden, udsagn og forskning af bidragsydere med helt forskellige baggrunde. Bogen udgør et frugtbart krydsfelt mellem blandt andet filosofi, kunst, videnskab, poesi og kulturteori. Antologien opfordrer dermed til, at vi i højere grad sammentænker forskellige ekspertiser, fagområder og synsvinkler, når vi taler om vores fælles fremtid på jorden.

Bogen kommer til at ledsage udstillingen ”con-nect-ed-ness”, der ligesom den øvrige arkitekturbiennale er udskudt til foråret 2021 på grund af COVID-19.