Hvad forstås der præcist med politisk kunst eller med kunstens politik? Hvor står vi med traditionen for kritisk kunst eller med ønsket om at gøre kunst til liv? Hvordan er æstetik og politik forbundne? I Den frigjorte beskuer og Det sanseliges deling undersøger den franske filosof Jacques Rancière, hvordan nye politiske og sociale væremåder kan opstå̊, og hvilke roller kunsten spiller i organiseringen af en fælles, sansemæssig virkelighed.

Jacques Rancière (f. 1940) er professor emeritus ved Université de Paris VIII og forfatter til en række centrale bøger om æstetik og politik. Den frigjorte beskuer og Det sanseliges deling er to af Rancières vægtigste bidrag til samtidens æstetikteori.

Om Bibliotek for ny kunstteori

Bibliotek for ny kunstteori er en bogserie på foreløbigt syv planlagte bind med nyoversættelser af nogle af tidens væsentligste internationale kunst- og kulturteoretikere. Serien, som Informations Forlag udgiver i samarbejde med Ny Carlsbergfondet, har til formål at inspirere kunstnere, universitetsstuderende og dansk kunstvidenskab generelt. Tidligere er Sianne Ngais Vores æstetiske kategorier, Hito Steyerls Toldfri kunst samt Juliane Rebentisch’ Samtidskunstens teorier udkommet i serien.

Jacques Rancière. Den frigjorte beskuer og Det sanseliges deling.
Oversat af Peter Borum og med efterord af Cecilie Ullerup Schmidt.
216 sider. Pris: kr. 299,95. Udkommer 27. oktober 2021.

Samtidskunsten forfra – en podcastserie

Som tillæg til Bibliotek for ny kunstteori udkom tidligere i år Samtidskunsten forfra – en serie på i alt syv podcasts, der gør os klogere på samtidskunsten; hvor den kommer fra, og hvad den vil. Læs og hør mere.