P.C. Skovgaard var kendt som bøgeskovens maler. Han fandt blandt andet sine motiver omkring de kystnære bøgeskove på Møn, hvor han tegnede og malede i perioden 1841-59. Det var på opfordring af sin professor på Kunstakademiet, C.W. Eckersberg, at P.C. Skovgaard forlod atelieret for at drage ud i naturen og afbilde den direkte. Sti gennem skoven ved Liselund er et eksempel på dette. Maleriet viser et kig ud over vandet gennem træerne i parken ved Liselund Slot.

Hvad udad tabes, skal indad vindes

Skovgaard var påvirket af den politiske samtid, hvilket formede hans valg af motiver. Danmark var i krise og havde tabt Norge. Desuden skabte revolutionen i Frankrig i 1830 en bølge af forandringer i hele Europa. Den nationale stolthed skulle styrkes, og Skovgaard bidrog ved at gribe penslen. I stedet for at skabe nøgterne landskabsskildringer, ændrede han på motivet, så det viste den smukkeste og mest nationalromantiske side af Danmark.

Liselund Slotspark

Naturen omkring Liselund var et pragteksemplar for Skovgaard. Parken blev anlagt i slutningen af 1700-tallet af ægteparret Antoine og Lisa de Calmette og er i dag et af de mest velbevarede romantiske haveanlæg i Danmark. Skovgaard var formentlig fascineret af den smukke park, og blandt hans første kendte værker fra området er en akvarel og et oliestudie fra 1850, som udgjorde forlæg for Sti gennem skoven ved Liselund. De tre værker blev udstillet på Charlottenborgs store udstilling i 1917 i anledningen af 100-året for P.C. Skovgaards fødsel. Udstillingen rummede hele 800 værker.

En vigtig tilføjelse til samlingen

Skovgaard Museets samling består mestendels af værker af Joakim Skovgaard, som var P.C. Skovgaards søn. Museets samling blev oprindeligt dannet, da Joakim Skovgaards arvinger skænkede en lang række Skovgaard malerier, som udgjorde grundlaget for museets oprettelse i 1937. Samlingen er siden da blevet udvidet og består i dag af værker af de forskellige kunstnere i Skovgaard-familien, både faderen P.C. Skovgaard og Joakim Skovgaards søskende Susette og Niels Skovgaard. Ingen af P.C. Skovgaards motiver fra Liselund Slotspark er på de danske kunstmuseer, hvorfor Sti gennem skoven ved Liselund er en vigtig brik i museets forskning i og formidling af kunstnerens virke.

Om P.C. Skovgaard

Peter Christian Skovgaard (1817-75) var en af de centrale malere i den danske guldalderkunst. Han blev undervist af C.W. Eckersberg på Kunstakademiet. P.C. Skovgaard studerede klassisk europæisk landskabskunst i de forskellige samlinger i København, men han skabte siden malerier, som byggede på hans egne studier i naturen. Efter 1850 udviklede han en personlig udtryksform, som fik stor betydning for kunstnerne i de efterfølgende generationer.