I Stedet Tæller X’ kunstspor skal i alt 12 prækvalificerede teams byde ind med konkrete ideer til, hvordan et kunst- og arkitekturprojekt kan få flere mennesker til at opdage, indtage og opleve fire udvalgte steder i Danmarks landkommuner.

Hvad er Stedet Tæller X

Med Stedet Tæller X ønsker Ny Carlsbergfondet og Realdania at realisere ni kunst- og arkitekturprojekter i Danmarks landkommuner for at styrke og understøtte oplevelsen af stedernes helt særlige karakter og samtidig fokusere på, hvordan disse steder kan komme til glæde og gavn for både lokale borgere og dem, der besøger stederne.

I løbet af det seneste år har en række aktører fra landkommunerne i Danmark deltaget i et projektudviklings- og ansøgningsforløb i første etape af Stedet Tæller X. På baggrund af dette forløb, er der udvalgt 9 projekter, der modtager realiseringsstøtte. De 9 projekter fordeler sig i to spor, hvor der hen over årsskiftet 2023/24 skal gennemføres idékonkurrencer:

 • Spor 1 – Arkitektursporet: Idékonkurrencer med fokus på fem udvalgte arkitekturprojekter. Konkurrencerne, der henvender sig til nyetablerede tegnestuer, er anonyme og afvikles uden prækvalifikation. Dette spor støtter Realdania.
 • Spor 2 – Kunstsporet: Idékonkurrencer med fokus på fire udvalgte kunst- og arkitekturprojekter. Konkurrencerne afvikles med forudgående prækvalifikation gennem et open call til kunstnere, der herefter vælger en nyetableret tegnestue at samarbejde med. Dette spor støtter Ny Carlsbergfondet og Realdania.

Læs mere om Stedet Tæller X.

Open call til kunstnere

Ny Carlsbergfondet inviterer til et open call for professionelle billedkunstnere med erfaring med stedsspecifikke kunstprojekter og lyst til at byde ind i en tværfaglig udvikling af de fire kunst- og arkitekturprojekter i Stedet Tæller X’ kunstspor.

Ny Carlsbergfondet efterspørger i dette open call ikke konkrete idéoplæg eller skitser, men ønsker alene at høre, hvorfor du som kunstner er motiveret til at arbejde med projekterne i Stedet Tæller X. Første skridt er derfor alene en interessetilkendegivelse i at deltage i en af de fire konkurrencer i kunstsporet.

På baggrund af en kort motivation, CV og referencer på stedsspecifikke kunstprojekter i by og/eller landskab vil i alt 12 kunstnere blive inviteret til at deltage i en af kampagnens fire idékonkurrencer. Der deltager tre kunstnere i hver konkurrence, som leder hvert deres team.

De kunstnere, der bliver udvalgt til at fortsætte til konkurrencen, skal efterfølgende vælge en nyetableret tegnestue at samarbejde med. Herefter deltager man som team i konkurrencen om at udvikle en idé til det sted, man er matchet med.

De fire projekter i Stedet Tæller X’ kunstspor er placeret ved:

Idékonkurrencerne på de fire projekter afvikles i perioden 1. december 2023 til 5. februar 2024.

Se og læs mere om de enkelte projekter via links ovenfor.

Hvem kan søge?

Professionelle kunstnere og kunstnergrupper, der har dokumenteret erfaring med permanente stedsspecifikke kunstprojekter i by og/eller landskab.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningen benyttes et skema, som kan hentes her. Skemaet skal udfyldes med:

 • Motivation for at arbejde med projekterne i Stedet Tæller X (maks. 1500 anslag).
 • Prioritering af de fire steder – hvilket projekt vil du helst arbejde med?

Derudover vedlægges:

Det hele samles i én PDF og sendes til stedettaellerx@b-a-r-k.dk inden den 18. september 2023, kl. 12.00.

Tidsplan for open call

 • 28. august: Webinar om open call til Stedet Tæller X med efterfølgende Q&A. Webinaret starter kl. 13. Tilmelding sker på mail til webinar@ncf.dk inden den 26. august.
 • 18. september: Ansøgningsfrist for open call. Ansøgning sendes som én samlet PDF til stedettaellerx@b-a-r-k.dk senest kl. 12.00.
 • Oktober: Ny Carlsbergfondets bestyrelse udvælger 12 kunstnere og matcher dem med et af de fire projekter.
 • 1. november: De 12 kunstnere modtager besked.
 • 17. november: Kunstnernes frist for valg af nyetableret arkitekt/tegnestue.

Hvem udvælger de 12 kunstnere?

Ny Carlsbergfondets bestyrelse udvælger de 12 kunstnere, der inviteres til at deltage i de fire idékonkurrencer, og matcher dem med sted/projekt.

Samarbejdet med en arkitekt/landskabsarkitekt

Hvis du er blandt de 12 kunstnere, som prækvalificeres i Ny Carlsbergfondets open call, skal du vælge en nyetableret tegnestue at samarbejde med. Sammen deltager I i konkurrencen om at udvikle en idé til det pågældende sted. Valget af samarbejdspartner skal være Stedet Tæller X’ sekretariat i hænde senest den 17. november 2023 kl. 12.00. Valget af samarbejdspartner skal efterfølgende godkendes af partnerskabet bag Stedet Tæller X.

I forbindelse med valget af en nyetableret tegnestue skal det kunne dokumenteres, at tegnestuen er stiftet i 2016 eller senere, eller at arkitekten/landskabsarkitekten er uddannet i 2016 eller senere. Dokumentationen skal være i form af en udskrift af tegnestuens stiftelsesdokument fra CVR eller et kandidatbevis fra en arkitekt- eller landskabsarkitektfaglig uddannelse.

Find liste over tegnestuer her.

Tidsplan for idékonkurrencerne

 • 1. december 2023: Idékonkurrencerne udskrives. Kunstner og tegnestue udarbejder sammen et idéoplæg til stedet bestående af: Et digitalt forslag på 2-3 A3 sider, der illustrerer hovedideen både skriftligt og visuelt, samt et mundtligt pitch for bedømmelsesudvalget.
 • 4., 5., 6. og 8. december 2023: Besigtigelsesture på stederne, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de lokale projektejere. Find dato under det enkelte projekt. 
 • 5. februar 2024: Frist for aflevering af idéoplægget. Idéoplægget afleveres digitalt senest den 5. februar 2024 kl. 8.00.
 • 7.-8. februar 2024: Mundtligt pitch af idéoplægget for bedømmelsesudvalget. Der er afsat 30 minutter til præsentation og 15 minutter til spørgsmål og svar.
 • Maj 2024: Offentliggørelse af de fire vindende idéoplæg.
 • Herefter: Projektering og realisering.

Forud for open call-ansøgning bør du orientere dig i tidsplanen for idékonkurrencerne. Tidsplanen er med forbehold for ændringer.

Honorar

Hvert team (kunstner og tegnestue), der deltager i en af idékonkurrencerne, modtager et honorar på 125.000 kr. (inkl. moms) for udvikling og pitch af et idéoplæg.

Hvem bedømmer i idékonkurrencerne?

Bedømmelsesudvalget for hver idékonkurrence består af lokale repræsentanter samt repræsentanter fra Ny Carlsbergfondet og Realdania. Under projektbeskrivelserne for hvert sted findes en liste over, hvem det drejer sig om. Forud for ansøgning skal du orientere dig i listen for at undgå inhabilitet.

Bemærk, at bedømmelsesudvalget kan beslutte ikke at udpege en vinder blandt de indkomne idéoplæg.

Hvad sker der, når vinderne af de fire idékonkurrencer er fundet?

De vindende idéoplæg skal efterfølgende viderebearbejdes med henblik på realisering. Dette vil foregå i samarbejde med de lokale projektejere og vil i nogle tilfælde betyde, at der skal indhentes myndighedsgodkendelser, søges om støtte til finansiering etc. Der vil altså være forskellige tidsplaner for realiseringen af hvert af de fire projekter og også en potentiel risiko for, at et projekt må falde.

Yderligere spørgsmål?

For konkurrencetekniske spørgsmål eller spørgsmål til Stedet Tæller X overordnet: Kira Maria Svankjær, sekretariatsleder for Stedet Tæller X, stedettaellerx@b-a-r-k.dk, 22 31 59 73.

For kunstfaglige spørgsmål: Trine Møller Madsen, projektchef i Ny Carlsbergfondet, tmm@ncf.dk, 31 15 57 88.

Den 28. august 2023 afholdtes et webinar om Ny Carlsbergfondets open call til Stedet Tæller X, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. Se eller gense webinaret her.