2020 FRI PULJE

27 mio. kr. til kunstmuseerne

SMK pressefoto

Ny Carlsbergfondet har netop uddelt 27,1 mio. kr. til i alt 29 af landets kunstmuseer. Med den ekstraordinære håndsrækning har fondet villet bidrage til, at de økonomisk pressede kunstmuseer kan realisere publikumsrettede programmer og aktiviteter og ad den vej sætte nødvendigt skub i deres egenindtjening.

2020 FRI PULJE

Statens Værksteder for Kunst overtager historisk kunstneratelier

Statens Værksteder for Kunst. Store atelier

Landsoldaten, Frederik VII til hest på Christiansborg Slotsplads og Absalon på Højbro Plads. Danske billedhuggere har gennem tiderne udført nogle af de mest velkendte monumenter fra det store kunstneratelier i Civiletatens Materialgård i indre København. Nu er de seneste års usikkerhed om atelierets fortsatte skæbne indtil videre sat i bero.

2019 FRI PULJE

Ansigtsløft til Bjerke Petersen

Højdevangens Skole Vilhelm Bjerke Petersen

På baggrund af støtte fra Ny Carlsbergfondet har konservatorer fra Nationalmuseet nu gennemført en omfattende restaurering af Vilhelm Bjerke Petersens ambitiøse udsmykning på Højdevangens Skole, Amager. De to store vægmalerier blev realiseret i 1932-39, ligeledes med midler fra Ny Carlsbergfondet, og fremstår efter mange års slitage nu med fornyet kraft i skolens centrale trapperum.

2019 FRI PULJE

Gilgamesh – en forestilling af Hotel Pro Forma

Gilgamesh Glyptoteket

Der er tyranni, eventyr, kærlighed, sorg og jagten efter udødelighed på pro-grammet, når Hotel Pro Forma i april fortæller verdens ældste historie, Gil-gamesh, i ord og musik på Glyptoteket. Ny Carlsbergfondet har støttet den musikalske og visuelle iscenesættelse af fortællingen.

1/2