Hvis du er blandt de 12 kunstnere, som prækvalificeres i Ny Carlsbergfondets open call, skal du vælge en nyetableret tegnestue at samarbejde med. Sammen deltager I i konkurrencen om at udvikle en idé til det pågældende sted. Valget af samarbejdspartner skal være Stedet Tæller X’ sekretariat i hænde senest den 17. november 2023 kl. 12.00. Valget af samarbejdspartner skal efterfølgende godkendes af partnerskabet bag Stedet Tæller X.

Liste over nyetablerede tegnestuer, der har deltaget i Arkitektforeningens projekt START, findes her

Liste over tegnestuer, der har henvendt sig til Stedet Tæller X-sekretariatet med interesse i at deltage i konkurrencerne i kunstsporet, findes herunder. Listen opdateres løbende.

Uanset om du vælger at samarbejde med en tegnestue fra en af de to lister, er det er dit ansvar at sikre, at det kan dokumenteres, at tegnestuen er stiftet i 2016 eller senere, eller at arkitekten/landskabsarkitekten er uddannet i 2016 eller senere. Dokumentationen skal være i form af en udskrift af tegnestuens stiftelsesdokument fra CVR eller et kandidatbevis fra en arkitekt- eller landskabsarkitektfaglig uddannelse.

Bemærk, at der vil være nyetablerede tegnestuer, der opfylder kriterierne, som ikke fremgår af nogle af listerne. Det er altså også muligt at vælge en tegnestue uden for listerne.

Tegnestuer med interesse i Stedet Tæller X' kunstspor